Piráti svolávají neohlášenou demonstraci

Česká pirátská strana pořádá na jihlavském náměstí shromáždění na vyjádření solidarity se situací v Turecku. Podle informací Občasníku ale žádné shromáždění není na dnešní den ohlášeno na jihlavském Magistrátu.

Právo shromažďovací je zakotveno v článku 20 Listiny základních práv a svobod – Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. Dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, mají občané právo se pokojně shromažďovat. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. 

Realizace práva shromažďovacího není založena na principu povolovacím, ale na principu oznamovacím. Svolavatel je totiž povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň pět dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Za právnickou osobu podá oznámení ten, kdo ji v této věci zastupuje.

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

„Závěrem akce minulou středu byla diskuse o možnostech, co lze v současné situaci dělat. A jednou z možností je aktuálně podpis petice, která vyzývá, aby vláda České republiky okamžitě uvalila přísné ekonomické sankce na tureckou republiku do doby, než bude zastavena turecká agrese vůči severní Sýrii a turecká vojska se stáhnou zpět na území Turecka,“ uvedla mluvčí vysočinských Pirátů Hana Hajnová.

Obratem vydali Piráti tiskovou zprávu ve které označili svou akci za demonstraci (více zde).

Vyjádření tajemníka Zámka ke konání neohlášené demonstrace doplníme, jakmile se jej podaří získat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů