Policejní kynologové se ve Žďáru nad Sázavou stěhují zpátky na ředitelství vedle obytného domu

Policejní ředitelství ve Žďáru nad Sázavou objednalo výstavbu kotců pro služební psy v areálu, odkud byli psy přestěhováni po stížnostech sousedů na noční štěkot.

V minulosti byly v areálu územního odboru Žďár nad Sázavou (tehdy ještě okresního ředitelství) kotce pro umístění psů. „V té době ještě obytné budovy „za plotem“ nestály, v rámci stavebního a povolovacího řízení jsme na existenci kotců upozorňovali a investor tehdy uvedl, že to není problém,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Problém ovšem nastal po dokončení výstavby a nastěhování obyvatel do dokončených bytů. Na základě opakovaných stížností na hluk (zejména v noci) a opakovaných intervencí hygieny došlo nakonec k jejich zrušení. Tehdy došlo po dohodě s městem k jejich přemístění na pozemek města vedle ulice Jihlavská.

Prostor na ulici Jihlavská přestal vyhovovat, proto policie zajistila prostory pro policejní kynology v budově Českých drah.

“ V roce 2021 jsme dostali od města nabídku na možnost umístění kotců i zázemí pro policisty v lokalitě Vodárenská, kterou se město chystá revitalizovat. Již jsme jednali o konkrétním pozemku, ale než došlo k uzavření jakékoliv smlouvy, město rozhodlo o změně v územním plánu a původně nabízený pozemek chce nyní využít pro jinou stavbu,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Město Žďár nad Sázavou nabídlo Policii ČR jiný pozemek v téže lokalitě, jak se ale ukázalo, pro potřeby policie je tento pozemek téměř nepoužitelný. „Ze sedmdesáti procent je zatížen různými sítěmi (v zemi) a Policie ČR by nebyla schopna stavbu (v té době již ve fázi studie připravovanou) policejních kotců realizovat. K jiné dohodě s městem již nedošlo,“ vysvětlila mluvčí Čírtková. V té době již Policie ČR městu odevzdala žďárské radnici zpět pozemek na ulici Jihlavská (stavba obchvatu byla zahájena v říjnu loňského roku).

„Nakonec jsme se rozhodli realizovat potřebné zázemí pro kynologii v našem areálu, a to v návaznosti na připravovaný projet revitalizace objektu po bývalé vojenské správě. Pokud jde o kotce, záměr prošel úspěšně uzemním i stavebním řízením a jejich umístění je řešeno v jiném místě, než stály kotce původní, stavebně jako objekt pod úrovní terénu a s protihlukovými opatřeními,“informovala policejní mluvčí Čírtková.

Zda se může opakovat situace se stížnostmi sousedů je podle policejní mluvčí Čírtkové spekulativní otázka, na kterou nelze v tuto chvíli odpovědět.

„Z naší strany byla naplánována a učiněna všechna možná opatření, aby umístění psů nepůsobilo rušivě ani uvnitř areálu, ani pro okolí. A nakonec ani pro samotné psy zde umístěné. Zázemí pro psy i pro kynology (policisty) ale z důvodů zajištění služby potřebujeme a toto řešení je jediné možné. Aktuálně již je uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby,“ dodala policejní mluvčí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů