Rozhodovací praxe Policie ČR je u nehod rozkolísaná, naříká správce komunikace

Ředitelství silnic a dálnic se snaží nově nastavit systém spolupráce s Policií ČR při odstraňování překážek silničního provozu. Odstraňování překážek silničního provozu v podobě nehod a nepojízdných vozidel má začít bezprostředně po nehodě. Pokud není řidič z důvodu zranění nebo psychického stavu schopen odstranit následky nehody svými silami, nastupují policisté.

Abschleppen von Pannen-/ Unfallfahrzeuge

Policisté jako muži zákona by měli ctít literu zákona, ovšem častěji ctí literu Memoranda. „Na silnicích I. třídy postupují policisté při odstraňování překážky v silničním provozu, která je tvořena nepojízdným či poškozeným (havarovaným) vozidlem, dle „Memoranda o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systému odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem“ (dále jen „memorandum“). Memorandum bylo uzavřeno dne 15. 9. 2009 mezi Policejním prezidiem České republiky a Českou kanceláří pojistitelů,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová.

Hlídka Policie ČR vyrozumí z místa dopravní nehody či jiné události prostřednictvím svého integrovaného operačního střediska nebo dozorčí služby Nehodové centrum pojišťoven, které zjištěné informace následně předá pracovníkovi smluvní asistenční služby příslušné pojišťovny. Pracovník pojišťovny následně na místo události vysílá asistenční službu nebo odtahové vozidlo.

Policisté se tak stávají zprostředkovateli služeb pojišťoven. Zákon o provozu na pozemních komunikacích předpokládá spolupráci mužů zákona s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je státní organizací.

Samotné Ředitelství silnic a dálnic označuje rozhodovací praxi policistů ve věci prohlašování nepojízdných vozidel jako rozkolísanou, někdy až hraničící s nečinností, což zvyšuje nejistotu dodavatelů ŘSD ohledně počtu pověření k provedení zásahu. Dodavatelé Ředitelství silnic a dálnic jsou smluvní odtahové služby s garancí odpovídající kvality služeb motoristům.

Situaci se snaží Ředitelství silnic a dálnic vyřešit vlastním dispečinkem odtahů nepojízdných vozidel, které by nahradilo nehodové centrum pojišťoven. To ale vyžaduje sjednocení postupu policistů jako mužů zákona a státních úředníků jako správců komunikace.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů