Ministerstvo dopravy nedoporučilo projekt Centrálního dopravního terminálu

Centrální dopravní terminál (CDT) je klíčovým projektem v rámci Plánu udržitelné městské mobility a Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Nákladná investice počítá s žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Předpokládaná dotace dosahuje sta milionů korun, možnost čerpání je však podmíněna mimo jiné povinností dokončit navazující projektový záměr Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), a to do roku 2023.

Odbor infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy nedoporučil předložení projektového záměru SŽDC „Modernizace železniční stanice Jihlava město“ z důvodu nejasností koncepčního charakteru.

Vedení města se proto ihned setkalo se zástupci SŽDC kvůli projednání dalšího postupu při přípravě realizace projektu CDT, který má stát v místě současného městského vlakového nádraží v Jihlavě.

„Byl jsem informován, že projekt SŽDC „Modernizace ŽST Jihlava město“ bude znovu předložen na projednávání Centrální komise Ministerstva dopravy, která bude zasedat na začátku února. Nyní by měl být projekt doporučen Odborem infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy s připomínkou, že při plánování a výstavbě vysokorychlostní trati nesmí být tato investice ohrožena,“ vyjádřil náměstek pro oblast rozvoje města Petr Laštovička. Občasník o tom informo val přímo zde.

Statutární město Jihlava je v rámci svého projektu CDT připraveno zajistit z vlastních zdrojů financování výstavby související s veřejnou infrastrukturou, které nebudou předmětem dotace z IROP.

„Rada města nezměnila svůj postoj k této investici. Pevně doufám, že projednávání CDT Jihlava na Centrální komisi Ministerstva dopravy skončí kladným stanoviskem pro Jihlavu,“ doplnil Petr Laštovička.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů