Soud nařídil další šetření přestupku šéfa ČSOP Jemnice

Český svaz ochránců přírody

Krajský soud v Brně zrušil pokutu šedesát tisíc korun uloženou prvoinstančním orgánem ochrany přírody Městského úřadu Jemnice, sníženou odvolacím orgánem na pětatřicet tisíc korun. Tato rozhodnutí jsou soudem zrušena.

Soud zároveň naznačil další postup úředních orgánů při vyšetřování přestupku zemědělce Stobera v lokalitě Na Předlískách na okraji Jemnice. Po zásazích zemědělce Stobera ztratil smysl původní rozsah ochrany životního prostředí celé lokality. Dnes je lokalita chráněna v menším rozsahu jako významný krajinný prvek.

Může jít o obrázek nature a tree
Současný stav – podzim 2021

Úkolem Kraje Vysočina v dalším řízení bude znovu a lépe se vypořádat s odvolacími námitkami místního zemědělce a šéfa Českého svazu ochránců přírody Jemnice Karla Stobera. Zejména se bude muset zaměřit na to, zda Městský úřad Moravské Budějovice (prvoinstanční správní orgán) dostatečně prokázal vinu Karla Stobera ze spáchání přestupků.

V tomto ohledu přihlédne k výsledku řízení, které se zemědělcem Stoberen vedl Městský úřad Jemnice ve věci možného přestupku provádění terénních úprav.

Pokud Krajský úřad opětovně dospěje k závěru o vině zemědělce Karla Stobera, přesvědčivěji vysvětlí, zda činnost, kterou zemědělec a šéf místních ochránců přírody Stober prováděl na pozemcích zahrnutých do přechodně chráněné plochy, skutečně odporovala rozhodnutí o jejím vyhlášení.

Přitom zohlední také to, že Městský úřad Jemnice v minulosti ve svém sdělení žalobci potvrdil, že předmětné pozemky zahrnuté v přechodně chráněné ploše lze zemědělsky obhospodařovat.

Ve světle tohoto sdělení tak bude Krajský úřad muset vysvětlit, v čem a v jakém rozsahu zemědělec Stober porušil rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.

V neposlední řadě pak bude Krajský úřad muset napravit své procesní pochybení a před vydáním rozhodnutí seznámit Karla Stobera se všemi podklady rozhodnutí, bude-li je doplňovat.

Policie už déle než dva měsíce vyšetřuje agitační leták aktivistů (více zde), videozáznam z bouřlivé schůze Jemnice najdete přímo zde. Aktivisté ohlásili novou složku na zastupitele Jemnice (více zde), současně navrhují svou změnu územního plánu (více zde). V minulosti rozvinuli aktivisté konspirační teorii vůči radnímu Reegenovi (více zde), na kterou reagoval i radní Reegen (více zde). O povolení velkochovu vepřů ve Štítarech čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů