VÍME PRVNÍ: Nová výrobní hala firmy BOSCH se zastávkami MHD má stát v Jihlavě na jaře 2025

Společnost BOSCH připravuje v Jihlavě investiční záměr výrobní haly v severní části města v místní části Hruškovy dvory. Podle informací Občasníku půjde o výrobní budovu s jedním podzemním a dvěmi nadzemními prostorami o skladovací ploše necelých čtyřiceti tisíc metrů čtverečních, z toho kancelářské prostory budou mít kolem tří tisíc metrů čtverečních.

S demolicemi stávajících budov se počítá už na podzim 2023, hrubá stavba by měla být dokončena na podzim roku 2024, s celkovým dokončením se počítá na jaře 2025. Celková plocha investičního záměru je šedesát tisíc metrů čtverečních.

Záměr výstavby nové výrobní haly si vynutí i dopravní změny v průmyslové zóně. Pro dopravní obsluhu navrhovaného záměru jsou navrženy dva sjezdy – sjezd pro nákladní dopravu (jižní) a sjezd pro osobní dopravu (severní). Pro zajištění plynulého provozu na ulici Průmyslové, zejména v době výměny směn, bude provedeno rozšíření ulice Průmyslová o pruh pro levé odbočení z ulice Průmyslové do vjezdu pro osobní dopravu. Šířka pruhu bude 3,25m, délka pruhu pro levé odbočení bude cca 90m, bez započítání délky náběhového klínu.

Nákladní (jižní) sjezd bude umožňovat vjezd na veřejně nepřístupné účelové areálové komunikace přes nákladní vrátnici se stálou obsluhou. Prostor mezi závorou vrátnice a hranou ulice Průmyslová je navržen tak, aby umožňoval čekání dvou tahačů s návěsem, aniž by zasahovali do průjezdného profilu ulice Průmyslová.

Osobní (severní) sjezd je určen pouze pro osobní automobily zaměstnanců a návštěv. Komunikace navazující na osobní sjezd budou veřejně přístupné účelové komunikace, včetně jižního pozemního parkoviště pro návštěvy. Vjezd a výjezd do/z parkovacího domu bude regulován závorami.

Pro zajištění dostupnosti hromadné dopravy jsou na ulici Průmyslová navrženy dvě protisměrné autobusové zastávky v zastávkových pruzích. Podél nástupní hrany západní autobusové zastávky je navrženo nástupiště navazující na chodník vedený k přechodu pro chodce s ochranným dělícím ostrůvkem přes ulici Průmyslová. Nástupiště východní autobusové zastávky je tvořeno veřejným chodníkem, který na jižní straně začíná u osobní vrátnice areálu, pokračuje severním směrem podél ulice Průmyslová až ke křižovatce s ulicí Heroltická (silnice II/352), kde odbočuje východním směrem až k Hraničnímu kameni na rozmezí Čechy/Morava.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů