Soud nastolil otázku zneužití úřední pravomoci úředníků Magistrátu

Obec Rantířov zaznamenala u krajského soudu úspěch se žalobou proti nečinnosti úředníků jihlavského stavebního úřadu.

Přestože jihlavský Magistrát disponuje důkazy o provozování linky galvanického pokovování například z kontrolní prohlídky stavby, odmítá zahájit řízení o odstranění stavby. Postup jihlavského Magistrátu je tak v rozporu s rozhodnutími správních soudů a závěry veřejného ochránce práv.

V této souvislosti soud zdůrazňuje, že povinností správních orgánů je respektovat závazné právní názory opakovaně vyslovené v pravomocných soudních rozhodnutích.

Je nepřípustné, aby správní soudy opakovaně zavázaly stavební úřad k projednání stavby odporující územního plánu obce Rantířov v řízení o odstranění stavby a Magistrát města Jihlavy jako žalovaný na tuto povinnost rezignoval a namísto toho vymýšlel „sofistikované“ právní argumenty podporující jeho nečinnost.

Takový postup stavebního úřadu respektive jeho úředních osob hrubě narušuje princip dělby moci ve státě a je otázkou, zda uvedeným jednáním nedochází k naplňování znaků skutkové podstaty zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníku.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů