Soud zrušil rozhodnutí ministra o odepření dotace na žďárský azylový dům

Město Žďár nad Sázavou postupovalo podle soudu správně, když rovnou vyloučilo vítěznou nabídku, aniž by vyzvalo účastníka veřejné zakázky, aniž by si vyžádalo vyžádalo její vysvětlení. „Je to mimořádný úspěch a průlom v soudním sporu,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o odepření části dotace tak bude zrušeno.

Účastník předložil nabídku v rozporu se zadávacími podmínkami, když upravil hodnotu u položek „Zařízení staveniště“ v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V čl. 2, písm. b) zadávací dokumentace [konkrétně v „OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (základní informace o zakázce a výběrovém řízení)“] bylo uvedeno, že „[p]ředmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě“. V čl. 6 pak bylo stanoveno: „Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.“

Dále pak bylo v tomto článku uvedeno: „Nabídková cena bude zpracována položkově po jednotlivých objektech dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě jednotkových cen a sazeb, v souladu se soupisem prací. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupise prací se nepřipouští. V tomto soupise nesmí být účastníkem zadávacího řízení provedena žádná změna, vyjma doplnění cen, musí být oceněny všechny položky a není dovoleno slučovat jednotlivé položky a oceňovat nulou. Účastník zadávacího řízení je zodpovědný za správný součet všech položek oceněného soupisu prací.“ Jak přitom žalobce opakovaně upozorňoval, v čl. 6 bylo rovněž stanoveno, že „[j]e vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupise, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno něco jiného.“

V projednávaném případě nebyla žalobci vyplacena část dotace, neboť podle ministerstva při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o.p.s.“ postupoval v rozporu se zásadami 3E, když vyloučil účastníka z účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, aniž by ho vyzval k objasnění nebo doplnění nabídky, ačkoli účastník předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a jednalo se o nesrovnalost nabídky.

Žďár nad Sázavou vyloučil účastníka z výběrového řízení, neboť účastník předložil nabídku v rozporu se zadávacími podmínkami, když upravil hodnotu u položek „Zařízení staveniště“ v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V čl. 2, písm. b) zadávací dokumentace [konkrétně v „OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (základní informace o zakázce a výběrovém řízení)“] bylo uvedeno, že „[p]ředmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě“. V čl. 6 pak bylo stanoveno: „Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.“ Dále pak bylo v tomto článku uvedeno: „Nabídková cena bude zpracována položkově po jednotlivých objektech dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě jednotkových cen a sazeb, v souladu se soupisem prací. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupise prací se nepřipouští. V tomto soupise nesmí být účastníkem zadávacího řízení provedena žádná změna, vyjma doplnění cen, musí být oceněny všechny položky a není dovoleno slučovat jednotlivé položky a oceňovat nulou.

Účastník zadávacího řízení je zodpovědný za správný součet všech položek oceněného soupisu prací.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů