Starosta Olešné chce veřejnou omluvu, zastupitelstvo odhlasovalo soudní podání

Obec Olešná si najala právního zástupce, aby vymohl veřejnou omluvu pro starostu obce za výroky pronesené během jednání zastupitelstva, které zazněly zhruba před rokem. Přesné znění žalovaného výroku není k dispozici, obec Olešná nepořizuje audio ani video záznamy z jednání zastupitelstva, kterému se v Olešné všeobecně říká „schůze“.

Usnesení zastupitelstva Olešná zní takto:

„Již jednou starosta obce vyzval jednoho ze zastupitelů, že požaduje veřejnou omluvu k jeho výrokům na schůzi, kdy uvedl, že starosta a místostarosta rozkradli peníze na vodovod. Údajně jsme měli rozkrást 390.000 Kč. Starosta obce na veřejné omluvě stále trvá, a to také vzhledem k tomu, že omluva se týká i místostarosty, kdy v uvedené funkci byl jak pan Ing. Václav Benda případně paní Jaroslava Bučková nebo pan Rostislav Palán. Veřejná omluva by se měla dále týkat také členů zásahové jednotky obce, ale i brigádníků, kteří pracovali jak na opravě hasičské cisterny a dalších prací pro obec. Budeme požadovat, aby omluva byla zveřejněna na úředních deskách obce a to včetně internetových stránek, dále také v Pelhřimovských denících, a v neposlední řadě také u jeho kamaráda pana XXX a kromě tohoto bude zveřejněna v Olešenském zpravodaji.

Do dnešního dne nedošlo k žádné omluvě, a proto jsme nuceni podat návrh k soudu. K podání bude osloven JUDr. Jiří Kozák z Advokátní kanceláře Pelhřimov.,“ stojí v zápisu obce Olešná.

kladívko

Usnesení přijali jednohlasně tito zastupitelé obce Olešná: Josef Bláha, František Bláha, Rostislav Palán, Petr Mareš, Milan Šlechta.

Přijaté usnesení zní takto:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že jeden ze zastupitelů do dnešního dne nezveřejnil omluvu, týkající se jeho výroků ohledně rozkrádání peněz na vodovod. Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí návrh na podání veřejné omluvy a případný návrh na soudní jednání. Odpovědnost Zastupitelstvo Obce Olešná.

Ministerstvo vnitra případně Kraj Vysočina by mohly v roli kontrolních orgánů posoudit platnost usnesení a oprávněnost právních nákladů obce v případě požadavku starosty na právní podání k soudu.  Angažováním právníka obce do sporu mezi zastupiteli mohlo dojít k porušení Zákona.

Veřejný ochránce práv České republiky by měl chránit zastupitele obce Olešná před postupem obce a posoudit, zda je toto jednání v souladu s právem a odpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy  obce. Současně by měl ombudsman posoudit i činnost kontrolních orgánů, především jejich případnou nečinnost.

 

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů