Stovky dětí uprchlíků čeká na Vysočině povinná školní docházka

Těžká doba přináší nové výzvy. Města a obce Vysočiny připravují zařazení dětí ukrajinských uprchlíků do místních základních škol. Neexistuje přitom jiný zákonný důvod pro odmítnutí přijetí dítěte uprchlíka k povinné školní výuce než přeplněnost kapacity školy.

Dítěti cizinci nesmí být odepřeno přijetí do základní školy z důvodu neznalosti českého jazyka. Takový postup je nezákonný. V případě, že by se taková podmínka objevila, bylo by povinností města nebo obce takovou situaci neprodleně řešit.

Školy naopak mohou věnovat nadstandardní pozornost přípravě svých žáků cizinců, mohou pro žáky-cizince a jejich rodiče organizovat například kurzy českého jazyka, doučování.

Pokud dítě cizinec není dostatečně připraveno na vstup do první třídy, ať už z hlediska českého jazyka, nebo z hlediska školní zralosti, mohou rodiče využít možnosti zažádat o tzv. odklad povinné školní docházky o další rok a zároveň je možné přihlásit dítě do přípravné třídy. O odložení povinné školní docházky je možné požádat již při zápisu. Žádá zákonný zástupce dítěte. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (kam se rodič objednává s dítětem sám) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce dítěte cizince požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Například v krajské metropoli Vysočiny se předpokládá přijetí více než stovky ukrajinských dětí k povinné školní výuce. Děti budou zprvu chodit do normálních „českých“ tříd, neuvažuje se o zřízení speciálních ukrajinských tříd. Povinná školní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než devadesát dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů