TOP09 nasazuje do krajské politiky vedoucího katedry jihlavské polytechniky

TOP09 Vysočina vybrala další kandidáty na místa společné kandidátky s ODS a Starosty pro občany. Dvojkou kandidátky TOP09 a celkově desáté místo by měl obsadit vedoucí Katedry technických studií VŠPJ doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.

Předsedkyně TOP09 Vysočina Martina Ochodnická jen stručně potvrdila informace Občasníku o výběru docenta Kolmana na společnou kandidátku vedenou současným hejtmanem Vítězslavem Schrekem jako lídrem.

Radek Kolman se narodil v roce 1977 v Pelhřimově. Po absolvování Střední průmyslové školy Pelhřimov graduoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve studijním magisterském programu Aplikovaná mechanika. V roce 2009 zde dokončil doktorské studium, které z větší části realizoval pod vedením odborníků na výpočtovou mechaniku Ústavu termomechaniky, Akademie věd České republiky. Na tomto pracovišti i nadále působí jako samostatný vědecký pracovník a vede skupinu složenou převážně ze studentů zaměřujících se na multifyziku elektroaktivních materiálů, dynamické chování materiálů a šíření vln napětí. Jako člen týmu, řešitel i spoluřešitel se podílel a podílí na řešení projektů základního a aplikačního výzkumu. Spolupracuje také jako člen týmu v rámci projektu ESA na vývoji speciálního optického členu pro misi LISA.

Během svého profesního života prošel konstrukční a výpočtářskou praxí v Agrostroji Pelhřimov, a.s., a několika zahraničními stážemi v Jižní Koreji i kratšími pobyty ve Španělsku, Německu a Estonsku. Pořádal mnoho českých a mezinárodních konferencí v oblasti výpočetní mechaniky a problematiky šíření vln v poddajných tělesech. Spolupracuje s pracovišti v rámci AV ČR a také s řadou pracovišť českých i zahraničních univerzit.

Po vědecké stránce se dlouhodobě věnuje problematice šíření vln napětí v tělesech. V této oblasti se zaměřuje na numerické metody a experimentální výzkum ve spojení s pokročilými materiály a tělesy vyrobenými 3D tiskem z více materiálů. Dále se nyní zabývá také problematikou chování elektroaktivních materiálů a metamateriálů vyrobených 3D tiskem pro aplikace zaměřené na sběr elektrické energie z pohybu, řízení mechanické odezvy těles, dynamické chování periodických struktur, vývoj senzorů a snímačů deformace.

Od roku 2018 působí Radek Kolman jako akademický pracovník Katedry technických studií VŠPJ a podílí se na výuce předmětů Mechanika III, Mechanika soustav těles, Mechanika tekutin a Termomechanika. Vedoucím katedry technických studií byl jmenován 25. července 2022.

Funkci převzal po současném rektorovi Zdeňku Horákovi, na jehož práci i práci jeho předchůdců plně navazuje.

Na VŠPJ rozvíjí zejména problematiku soft robotiky včetně studia úchopové mechaniky těles vyrobených z chytrých materiálů. Zaměřuje se také na vývoj umělých svalů z hydrogelů a dalších materiálů vhodných pro tyto účely. Cílem jeho působení na pozici vedoucího katedry je dlouhodobý a strategický rozvoj technických studijních programů respektující aktuální potřeby regionu. Podporuje dynamický rozvoj regionu například v oblasti Průmyslu 4.0., práce s velkými daty, umělé inteligence a strojového učení, zavádění nových trendů v informatice zahrnující využití cloudů, prediktivní údržby, senzorování stavu konstrukce, použití moderních a chytrých materiálů. Zaměřuje se také na intenzivní spolupráci s průmyslovými a technologickými partnery a na činnosti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu.

Velký důraz klade Radek Kolman na kvalitu výuky bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, jehož je garantem. Zasazuje se také o další rozšíření nabídky navazujících magisterských studijních programů katedry technických studií. V rámci svého působení podporuje spolupráci v programu Erasmus+ i otevřené laboratoře pro studenty VŠPJ, studenty středních škol a veřejnost. Věnuje se také podpoře samostatné studentské činnosti, zakládání studentských týmů nebo možnosti doktorského studia absolventů a akademických pracovníků VŠPJ na ostatních vysokých školách.

Jednou z priorit doc. Kolmana je rozvoj experimentální a výpočetní vybavenosti jednotlivých laboratoří. Samostatnou část činnosti tvoří propagace nabízených studijních programů, spolupráce se středními školami regionu formou sdílené infrastruktury a pořádaní vědecko-populárních přednášek v rámci Polytechnického semináře. Poskytuje také své osobní zkušenosti s pořádáním mezinárodních konferencí a workshopů, letních škol a kurzů pro studenty a soukromé subjekty a přípravou projektů základního, aplikačního a smluvnímu výzkumu katedry technických studií a celé VŠPJ.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů