Úřední bitva o galvanovnu: Rantířov se odvolá, jen se neví kvůli čemu

Na jihlavském stavebním úřadě se rozběhl úřední proces nutný k výstavbě galvanovny v průmyslové zóně uprostřed obce Rantířov. Zatím se jedná pouze o povolení stavby odpadní jímky. „Pro zkušební provoz postačuje naprosto malá jímka, ale i kdyby byla jímka zvětšena na žádost obce Rantířov, tak zřejmě obec bude proti,“ povzdechl si rantířovský podnikatel Tomáš Mičke.

Od velikosti odpadní jímky lze poměrně přesně odhadnout i zamýšlenou kapacity výroby galvanovny ve zkušebním provozu. V obci panuje obava ze zvýšeného dopravního provozu při vyvážení jímky.

„Obec podala nesouhlasné stanovisko a trvá na svém nesouhlasném stanovisku,“ uvedl starosta Rantířova Tomáš Novotný.

fb

Proti záměru podnikatele modernizovat a rozšířit provozovnu vede obec Rantířov nesmiřitelný boj v podobě odvolání naprosto proti čemukoliv co souvisí s galvanovnou.

„I když budeme mít všechna povolení a stanoviska odborníků, obec se bude stejně odvolávat,“ uvažoval podnikatel Mičke.

Veřejné mínění tlačí starostu Rantířova i k úvahám o podávání správních žalob na nesprávnosti úředních rozhodnutí. Starosta Novotný se ocitá ve složité situaci, kdy je tlačen do soudních sporů proti záměru zprovoznění galvanovny.

Vzniká paradoxní situace, kdy ještě úřad nerozhodl, ale už veřejné mínění avizuje odvolání obce. A tlačí starostu Rantířova Tomáše Novotného k písemnému vypracování odvolání.

Veřejné mínění v obci vede vytrvalý a nesmiřitelný boj s podnikateli, kteří mají zájem realizovat v místní průmyslové zóně své podnikatelské záměry. Vedle projektu galvanovny by v místní průmyslové zóně mohl být realizován i záměr výstavby ubytovny hotelového typu. I tady je veřejné mínění proti realizaci podnikatelského záměru.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů