(VIDEO) Byznys významného sponzora KDU-ČSL míří na Vysočinu

Nejméně patnáct let je starý záměr výstavby větrného parku nedaleko obce Blatnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Až osm větrných elektráren mělo být postaveno v nejvyššímu stupni ekonomicky realizovatelných technologií a způsobů. „Spíše půjde o nižší číslo, bude záležet na dohodě s obcemi,“ naznačil jednatel firmy Red Wood capital Petr Polívka.

Petr Polívka a jeho společníci Tomáš Hardt a Marek Šimák poslali na účet KDU-ČSL osobně nebo prostřednictvím svých firem přes milion korun za posledních deset let.

Výstavbou větrných elektráren bezesporu dojde k ovlivnění krajinného rázu.

„Že lze větrné elektrárny v krajině vidět, neznamená, že krajinu ničí. Harmonická krajina je vždy založena na rovnováze lidského působení a přírody. Umisťováním štíhlé věžovité stavby s pohybujícím se rotorem vzniká v krajině nový, neobvyklý krajinný prvek, který je vždy nesporně znakem trvalé udržitelnosti. Investice do větrných elektráren prakticky končí s jejich uvedením do provozu (s výjimkou údržby a jednoduché likvidace zařízení po dovršení doby životnosti),“ řekl jednatel firmy Redwood capital Petr Polívka.

Redwood Capital je český investiční butik, spravuje výhradně investice úzkého okruhu dlouhodobých partnerů. Omezený okruh investorů dává skupině Redwood nebývalou volnost ve výběru oborů působnosti, velikosti, stádiu rozvoje i investičním horizontu realizovaných projektů, ale zejména schopnost rychle reagovat na tržní příležitosti.

Firma Redwood capital se rozhodla oživit patnáct let staré záměry výstavby větrného parku u Moravských Budějovic.

„Vzhledem k umístění v zemědělsky intenzivně využívané krajině s některými technickými prvky, nebude zasažení harmonického měřítka současného stavu nepřijatelné. Jedná se navíc o stavbu s omezenou životností, kterou lze bez následků pro krajinu nebo životní prostředí odstranit. Na základě jednoletého průzkumu a vyhodnocení jeho výsledků je možné konstatovat, že záměr výstavby větrných elektráren v lokalitě Blatnice nepředstavuje takové ohrožení zájmů ochrany přírody, které by nebylo možné akceptovat,“ stojí v patnáct let starém stanovisku Kraje Vysočina.

S výstavbou tehdy nesouhlasily Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou a kraj Vysočina, záměr tehdy neměl jednoznačnou podporu dotčenými samosprávnými celků, což nebyl důvod pro vydání nesouhlasného stanoviska. Větší možnosti ovlivnit rozhodování o realizaci stavby mají účastníci navazujících správních řízení, kteří mají možnost se nejen vyjádřit, ale také se odvolat a rozhodnutí právně napadnout.

„Provoz větrných elektráren nebude představovat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele dotčeného území. Dle vypracované hlukové studie nebude v zastavěných územích okolních obcí hluk převyšovat stanovené limity. Neočekává se ani negativní vliv v podobě působení stroboskopického efektu či vibrací. Narušení pohody obyvatel lze dočasně očekávat v době výstavby parku,“ píše se dále ve stanovisku Kraje Vysočina.

Před patnácti lety v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) nebylo jednoznačně prokázáno, že celospolečenský zájem na realizaci větrného parku významně převažuje nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny – konkrétně nad zájmem ochrany krajinného rázu, proto Kraj Vysočina vydal negativní stanovisko k záměru výstavby. Doba se ale razantně změnila, Česká republika nyní mohutně podporuje záměry výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů