(VIDEO) Kraj Vysočina otvírá dveře větrným investorům, upraví ochranu krajinného rázu

Větrná energetika a výstavba větrných elektráren v Česku je společensky i politicky aktuální téma. V Česku je v současné době v provozu přes dvě stě větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem přes tři sta megawattů (MW). To představuje pouze jedno procento české roční průměrné spotřeby elektřiny. Evropský průměr přitom činí 17 % a například sousední Polsko pokrývá z větru 11 % a Rakousko 12 % své spotřeby.

„Větrné elektrárny jsou spolu s dalšími obnovitelnými zdroji budoucnost energetiky. V jejich rozvoji Česko zaspalo, přístup a konkrétní kroky státu se ale zejména v posledním roce dost rychle mění. Jsme rádi, že to takto chápe i většina veřejnosti. Pro podporu větrné energetiky se v průzkumu vyjádřilo 75,6 % obyvatel, v Moravskoslezském kraji to bylo dokonce 78,8 % obyvatel,“ komentuje situaci předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

I Kraj Vysočina mění postoj k větrným elektrárnám a chystá změnu pravidel pro ochranu krajinného rázu. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

K umisťování a povolování staveb jako například nové větrné elektrárny, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Ochrana krajinného rázu se týká nejen území s jeho zvýšenými hodnotami (zvláště chráněná území a přírodní parky), ale i ostatní krajiny.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů