VÍME PRVNÍ: Jihlava přerušila spory o vodárenský majetek

Všechna sporná správní řízení související s nároky, které statutární město Jihlava uplatnilo vůči Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko v souvislosti se svým vystoupením z něj, byla na žádost statutárního města Jihlavy přerušena.

Stejně tak byla přerušena všechna dosud neukončená správní řízení o určení existence právního vztahu členství jednotlivých obcí ve SVAKu, a to rovněž na žádost Jihlavy.

„Krajský Kraje Vysočina tato řízení přerušil zcela v souladu se zákonem, neboť podle správního řádu, požádá-li o to ten, na jehož návrh bylo řízení zahájeno, správní orgán je v zásadě povinen jeho žádosti vyhovět a řízení přerušit,“ uvedla mluvčí Jitka Svatošová.

„Jakoukoliv rozumnou snahu o smírné vyřešení sporů nelze než přivítat,“ dodala Svatošová.

Ke konci roku 2012 Jihlava vystoupila ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Od té doby se vedou desítky sporů, jejichž důsledky ve stále větší míře pociťují nejen obyvatelé Jihlavy, ale i okolních obcí. Jihlava nemůže efektivně ovlivňovat cenu vodného a stočného, má ztíženou a mnohdy i zcela znemožněnou možnost investovat do uliční infrastruktury a ztrácí vliv na výši investic do vlastní vodárenské sítě. 


„Vznikl tak bludný kruh, kdy ukazování prstem a hledání viníka znemožňovalo jakýkoliv posun kupředu. Rada města je nyní přesvědčena, že prvním krokem z tohoto dlouhodobě nepřijatelného stavu je dočasné příměří, které dá stranám sporu čas konečně zasednout za jednací stůl a bez emocí hledat řešení, které bude ve prospěch konečných „zákazníků“ provozu vodovodů a kanalizací, tedy občanů města Jihlava,“ sdělil letos na podzim náměstek primátorky Jihlavy Petr Laštovička (ODS).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů