VÍME PRVNÍ: Jindřichohradecká úzkokolejka má peníze jen do Velikonoc, věřitelé rozhodnou o budoucnosti

Zásadní rozhodnutí o budoucnosti úzkokolejné dráhy z Nové Bystřice přes Jindřichův Hrade do Obrataně na Vysočině padne v nejblížší době. Věřitelé se musí vypořádat s věřitelským návrhem na povolení reorganizace o kterém dosud nebylo rozhodnuto.

Českobudějovický soud potvrdil záměr svolat schůzi věřitelů hodlá svolat ideálně ještě v průběhu ledna 2024. Volné kapacity jednací síně českobudějovického nabízejí v tomto směru jako nejvhodnější termín středu 31.1.2024 (schůzi předpokládá soud svolat od 10,00 hodin).

Insolvenční správce sdělil, že na účtu majetkové podstaty se aktuálně nachází asi jeden milion Kč, přičemž měsíční výdaje převyšují příjmy zhruba o 200 až 300 tisíc měsíčně.

Soudy shodně nahlíží negativně též na skutečnost, že v roce 2021 činily závazky zadlužených Jindřichohradeckých místních drah 99 mil. Kč, že v roce 2022 uvedl dlužník v insolvenčním návrh své celkové závazky jen ve výši 160 mil. Kč, avšak v roce 2023 se do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé s pohledávkami v celkové výši 359 mil. Kč (z toho nezajištěné pohledávky ve výši 233 mil. Kč, zajištěné pohledávky ve výši 63 mil. Kč a pohledávky prozatím nezařazené na přezkum ve výši 64 mil. Kč). Tak značný nepoměr mezi výší dlužníkem přiznaných závazků v insolvenčním návrhu (160 mil. Kč), potažmo v dlužníkem předloženém reorganizačním plánu a výší přihlášených pohledávek věřitelů (359 mil. Kč), nelze vysvětlit pouhým opomenutím, nýbrž právě jen tím, že byl dlužník veden nepoctivým záměrem při podání
návrhu na povolení reorganizace.

Loňská schůze věřitelů nepřijala žádné (definitivní) rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka. Pokud věřitelé dříve odmítli (jen) reorganizaci nabízenou tehdejším předsedou představenstva Borisem Čajánkem (a soud I. stupně jeho návrh zamítl), zůstala stále ještě „ve hře“ reorganizace navrhovaná přihlášeným věřitelem Janem Kyselou, jež však (navíc) vyžaduje její schválení schůzí věřitelů.

Pro případné obnovení provozu stále chybí nejdůležitější provozní povolení o bezpečnosti dráhy, které musí vydat Drážní úřad. Jeho vystavení trvá čtyři až šest měsíců, úzkokolejka o něj dosud nepožádala.

„Co dál?“ – Dobrá rada úzkokolejce od dlouholetého člena představenstva Jana Šatavy přímo zde. Vyjádření insolvenčního správce je přímo zde. Kraj Vysočina nepočítá pro rok 2024 s úzkokolejkou pro dopravní obslužnost území kraje (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů