VÍME PRVNÍ: Insolvenční správce vyzve dopravce k předložení představ o letním provozu úzkokolejky 2024

Insolvenční správce Jindřichohradeckých místních drah David Jánošík pokračuje v přípravách letního provozu na jindřichohradecké úzkokolejce. Potvrdil zájem firmy Gepard Express brněnského podnikatele Alberta Fikáčka i dalších firem působit jako dopravci na unikátní úzkokolejné dráze.

  • Je začátek roku 2024. S čím máte aktuálně největší starosti?

Z mého pohledu je největším problémem tohoto řízení dlouho trvající nejistota, jak bude úpadek JHMD řešen. Po dvojím zrušení prohlášeného konkursu odvolacím soudem byla nyní svolána další schůze věřitelů, která snad již definitivně rozhodne a věci se dají do pohybu. Doposud jsem mohl pouze usilovat o to, aby majetková podstata zůstala v pokud možno dobrém stavu a aby nedocházelo k jejímu znehodnocení.

  • Úzkolejka potřebuje k možnému obnovení provozu nezbytná povolení Drážního úřadu. Kdy požádáte o jejich vystavení?

 Povolení k provozu dráhy již máme a je v právní moci. Nyní budeme žádat o poslední nezbytný dokument, a to bezpečnostní osvědčení. Žádost je již téměř kompletní a během ledna bude podána Drážnímu úřadu. Rád bych touto cestou poděkoval Nadačnímu fondu města Jindřichův Hradec a vedení města za finanční podporu při zpracování této žádosti.

  • Rychle dochází finanční hotovost na další činnost. Jaká hotovost bude potřeba pro start úzkokolejky?

Ano, finanční prostředky jsou spotřebovávány na provoz obchodního závodu a udržování majetkové podstaty hlavně v zimním období, kdy jsou nižší příjmy z doplňkových činností a vyšší náklady, například na vytápění dílny. Navíc je nutné vynakládat další náklady v souvislosti s insolvenčním řízením, zejména na vedení sporů, znalecký posudek etc. K tomu, aby se na dráze objevily vlaky, ale nebudou zase tak velké vlastní prostředky zapotřebí. Počítáme s tím, že vlastní drážní provoz bude zajišťovat některý dopravce, protože JHMD nemá ani potřebné povolení k drážní dopravě, ani dostatek zaměstnanců pro zajištění pravidelné vlakové dopravy.

  • Mluvilo se o zájmu Gepard Express připadně dalších dopravců jezdit po úzkokolejce. Je tento zájem stále viditelný?

V současné době eviduji zájem několika dopravců, včetně Vámi uváděné společnosti. V nejbližší době je vyzvu k předložení jejích představy o provozu v této sezóně a navrhovaného ekonomického modelu. S věřitelským výborem se pak pokusíme vybrat nejvhodnějšího partnera ke spolupráci.

  • Jak může vypadat letní provoz úzkokolejky v roce 2024?

Doufám, že provoz bude v sezóně 2024 obnoven alespoň na části úzkokolejky. Podle situace a možností vybraného dopravce se pak může jednat buď o typický prázdninový provoz orientovaný zejména na turisty nebo i o pravidelnou dopravu v rámci dopravní obslužnosti. Bude ale záležet i na případném zájmu a podpoře ze strany krajů.
Závěrem chci doplnit, že klíčové pro další vývoj řízení bude rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Pokud věřitelé 31.1.2024 rozhodnou o reorganizaci a dají důvěru statutárním zástupcům dlužníka, nemusí platit nic z výše uvedeného a řízení může nabrat zcela jiný vývoj. Ale to celkem brzy zjistíme.

Kraj Vysočina nepočítá pro rok 2024 s úzkokolejkou pro dopravní obslužnost území kraje (více zde). Podle starosty Jindřichova Hradce Michala Kozára je připraven návrh jízdních řádů pro obnovení provozu úzkokolejky (více zde), existenci jízdních řádů potvrdil i místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů