VÍME PRVNÍ: Krajský web Vysočiny vytvoří Webhouse, Bluesoft dostal padáka

Kraj Vysočina náhle mění dodavatele nových webových stránek za více než mlion korun. Veřejné zakázky malého rozsahu se původně zúčastnily čtyři, respektive pět společností. Vítězným uchazečem se stala na základě hodnocení kvalitativních kritérií v kombinaci s cenou společnost Bluesoft s. r. o. z Brna. Dne 16. 11. 2020 uzavřel Kraj Vysočina s touto společností Smlouvu o dílo. Obě strany se ve smlouvě domluvily na termínu dodání díla 16. 8. 2021.

Již během realizace smlouvy se několikrát změnil vedoucí projektu na straně dodavatele a docházelo prakticky neustále k neplnění slíbených termínů, ať už termínů schůzek realizačního týmu, nebo dodání části díla kraji Vysočina, případně zapracování připomínek k návrhu částečného díla.

Kraj dne 19. 1. 2022 prostřednictvím člena rady Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďaly vypověděl se zhotovitelem smlouvu. A to z toho důvodu, že v souladu s Čl. XIII odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020 došlo k prodlení s dokončením díla delším, než třicet dnů. Druhým důvodem je pak neexistence oprávnění k podnikání nástupnické společnosti po provedené fúzi. O této fúzi zhotovitel Kraj Vysočina ani neinformoval.

Rada kraje byla 22. 2. 2022 informována o stavu projektu a bylo rozhodnuto o následujícím postupu. Ten spočívá v oslovení stávajícího dodavatele webu kraje, společnost Webhouse s.r.o. s žádostí o předložení nabídky na realizaci nového webu a alternativně příprava nové veřejné zakázky.

Odbor informatiky oslovil stávajícího dodavatele webu kraje a redakčního systému Vismo společnost Webhouse s.r.o. se žádostí o vytvoření nabídky na realizaci nového webu kraje. Zadáním pro tuto nabídku je formou navrhovaného harmonogramu upravená stejná sada technických požadavků na design a vytvoření nového webu, jaká byla součástí neúspěšné veřejné zakázky.

Společnost Webhouse na poptávku reagovala 23.2.2022 nabídkou s´´´´´ kalkulací nákladů poptávaných etap realizace v roce 2022 (605 tis. Kč) a 2023 (484 tis. Kč včetně DPH). Celkové náklady na projekt nového webu kraje dle nabídky jsou tedy 1 089 000,00 Kč. Pro porovnání předchozí vysoutěžená nabídka společnosti Bluesoft byla 1 270 500,00 Kč včetně DPH.

Nabídka společnosti Webhouse s.r.o. je dle názoru krajských informatiků finančně adekvátní, časově i technicky akceptovatelná. Zahájení realizace je v tomto případě možné již v březnu 2022.

Alternativní postup prostřednictvím nové veřejné zakázky by v praxi znamenal začátek realizace nejdříve v červnu 2022 a riziko možné vyšší ceny s ohledem na celkový růst cen.

Kraj Vysočina provozuje webové stránky od roku 2001 a na stávající technologii (průběžně aktualizované a doplňované) od roku 2004. S ohledem na aktuální uživatelské, technické a bezpečnostní požadavky vyhlásil kraj veřejnou zakázky na dodávku nové technologie a designu pro web kraje.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů