VÍME PRVNÍ: Odvolací soud zrušil konkurs jindřichohradecké úzkokolejky, o reorganizaci má rozhodnout schůze věřitelů

Vrchní soud v Praze znovu zasáhl svým odvoláním do průběhu konkursu Jindřichohradeckých místních drah, kdy soudní rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka označil jako předčasné a tedy nesprávné zrušil. Soudní spis vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení – primárně k rozhodnutí o návrhu věřitele na povolení reorganizace dlužníka.

V dalším řízení soud prvního stupně neopomene, že věřitelský návrh na povolení reorganizace musí před
tím, než o něm rozhodne, projednat a schválit schůze věřitelů. Věřitelé přistoupí k hlasování o přijetí návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem teprve poté, co správce přednese zprávu o hospodářské situaci dlužníka.

V případě, že jsou insolvenčnímu správci známy skutečnosti, ze kterých lze pochybovat o poctivém záměru věřitele, který podal návrh na povolení reorganizace, je správce povinen tyto skutečnosti přednést na schůzi věřitelů ještě před hlasováním věřitelů o povolení reorganizace.

O věřitelském návrhu na povolení reorganizace nelze rozhodnout mimo schůzi věřitelů; korespondenční hlasování však možné je. Pokud schůze věřitelů věřitelský návrh na povolení reorganizace neschválí, soud I. stupně návrh na povolení reorganizace bez dalšího zamítne. Pokud schůze věřitelů návrh povolení reorganizace schválí, soud prvního stupně reorganizaci povolí. Soud prvního stupně je rozhodnutím schůze věřitelů o návrhu na povolení reorganizace vázán, a to i v případě, kdy by přijaté rozhodnutí schůze věřitelů bylo v rozporu se společným zájmem věřitelů.

O nepoctivých záměrech předsedy představenstva jindřichohradecké úzkokolejky Borise Čajánka čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů