VÍME PRVNÍ: SVAK Jihlavsko vyplatil Lukám nad Jihlavou dlužné majetkové vypořádání

Téměř třiatřicet milionů korun zaplatil Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko městysi Luka nad Jihlavou jako svému bývalému členu. Rozhodl o tom Krajský úřad Kraje Vysočina. Krajský úřad zamítl pouze nárok Luk nad Jihlavou na devadesáti milionové odškodné s tím, že není kompetentní o tom rozhodovat.

Městys Luka nad Jihlavou vystoupil ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a jeho členství bylo ke dni 1. 1. 2015 ukončeno. Do jednoho měsíce ode dne zániku členství měla být mezi vystupující obcí a svazkem, tedy mezi navrhovatelem a odpůrcem uzavřena smlouva o majetkovém a finančním vypořádání. SVAK Jihlavsko však Lukám nad Jihlavou nevrátil majetek, tak jak na to mají Luka nad Jihlavou dle Stanov právo, nedošlo ani k finančnímu vypořádání.

Svak Jihlavsko nevydal ani originály nebo kopie majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a od 1. 1. 2015 nakládá odpůrce s majetkem navrhovatele protiprávně a bez právního důvodu. Soud dospěl k závěru, že zadržováním a dalším pronajímáním majetku, který měl být v souvislosti s ukončením členství Luk nad Jihlavou ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko převeden Lukám nad Jihlavou, mu vznikla škoda představována nájemným, které by za nájem takového majetku mohl sám pobírat.

Krajský úřad s ohledem na dosavadní judikaturu správních soudů připustil, že má pravomoc rozhodnout spor o předání vodohospodářského majetku, ovšem případné ryze soukromoprávní nároky na náhradu škody či bezdůvodné obohacení, vzniklé z titulu pozdního předání majetku,
měl dle názoru krajského úřadu vyčíslit a rozhodnout pouze civilní soud.

Krajský úřad měl za to, že Luka nad Jihlavou v tomto řízení uplatňuje nárok, který již z definice bezdůvodného obohacení vzniká jako obohacení bez spravedlivého důvodu na úkor jiného, což ze své podstaty vylučuje, že by takový nárok mohl vzniknout z veřejnoprávní smlouvy. Rozhodovat tento kvazidelikt byl podle názoru krajského úřadu příslušný jedině soud.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů