Žďár nad Sázavou zmodernizuje čističku a sníží znečištění Sázavy

I přes robustní kanalizační systém Žďáru nad Sázavou dochází na několika místech města ke znečišťování řeky Sázavy splaškovými vodami. Většinou se jedná o historicky neřešené problémy jako je nezmapovaná kanalizace pod Pilskou nádrží nebo u fotbalového stadionu. Převážně v málo vodnatých  letních měsících je to příčinou kazící se a nevábně vypadající vody v řece.

„Naší snahou je tato místa identifikovat a nalézt vhodné technické řešení pro svedení odpadních vod do kanalizace tak, jak se tomu podařilo již ve zmiňované lokalitě u fotbalového stadionu,“ uvedl radní Žďáru nad Sázavou Radek Zlesák.

Nedílnou součástí snahy o čistou Sázavu je i modernizace a intenzifikace Čistírny odpadních vod (ČOV) Žďár nad Sázavou, která postupem času získala regionální charakter a došlo tak k vyčerpání její kapacity. Při intenzivnějších deštích posledních let dochází k přetokům části odpadních vod rovnou do Sázavy.

Záměrem této intenzifikace ČOV je jak zvýšení objemu vyčištěních vod, tak i zvýšení kvality vypouštěných vod do Sázavy. „Ze Státního fondu životního prostředí ČR se podařilo v těchto dnech získat dotaci ve výši 147.921.675 Kč ze způsobilých výdajů 232.034.000 Kč. Aktuální míra podpory ze strany SFŽP tak činí 63,75 %,“ dodal radní Zlesák (ANO).

Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2021.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů