Soud potvrdil správnost vodárenského postupu Krajského úřadu Vysočiny

Krajský úřad Kraje Vysočina je oprávněný rozhodovat vodárenské spory Statutárního města Jihlavy a Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2019.

Týden po přijetí vodárenského memoranda městem Jihlavou (více zde) napadla Vodárenská a.s. zamítavý rozsudek Krajského soudu kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

Dva měsíce starý soudní verdikt krajského soudu v Brně Statutární město Jihlava dosud nezveřejnilo na svých webových stránkách, kde dosud zveřejňovalo soudní verdikty sporů o vodárenský majetek města.

Napadené rozhodnutí Krajského úřadu bylo nejprve rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 16. 1. 2015 prohlášeno nicotným, z důvodu absolutního nedostatku věcné příslušnosti žalovaného Krajského úřadu pro vydání rozhodnutí.

Rozklad byl zamítnut rozhodnutím ministra vnitra ze dne 17. 8. 2015. Statutární město Jihlava proti tomuto rozhodnutí podala správní žalobu, o které bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2018, který rozhodnutí Ministerstva vnitra zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Soud vyšel přitom z dříve vyslovených závěrů Nejvyššího správního soudu o tom, že smlouva o založení dobrovolného svazku obcí uzavřená dle § 20a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v rozhodném znění (dále jen „starý zákon o obcích“), jejímž předmětem činnosti bylo zabezpečení zásobování pitnou vodou a čistění odpadních vod, je smlouvou veřejnoprávní a o nárocích plynoucích z této smlouvy je oprávněn rozhodovat správní orgán.

Mezi nároky z takové smlouvy patří rovněž nároky vyplývající ze stanov dobrovolného svazku, rovněž nároky založené valnou hromadou dobrovolného svazku.

Kasační stížnost byla následně zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2019.

Citovaná rozhodnutí soudů a v nich odkazovaná judikatura poskytují podle nejnovějšího verdiktu dostatečný základ pro závěr o tom, že Krajský úřad měl pravomoc vydat napadené rozhodnutí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů