Vrchní soud zrušil konkurs na jindřichohradeckou úzkokolejku, prvoinstanční soud musí posoudit Čajánkův reorganizační plán

Českobudějovický soud bude muset znovu rozhodnout o návrhu zadlužených Jindřichohradeckých místních drah na povolení reorganizace. Rozhodnutí o konkursu bylo zrušeno vrchním soudem.

V květnu 2023 došlo k tomu, že schůze věřitelů toliko neschválila reorganizaci jako způsob
řešení dlužníkova úpadku, přičemž dále již nehlasovala o konkursu jako o (jiném dalším) způsobu
řešení úpadku. Schůze věřitelů tak nepřijala žádné (definitivní) rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
dlužníka ve smyslu § 150 IZ, jímž by byl soud I. stupně vázán ve smyslu § 152 IZ.

„Úvaha soudu I. stupně, že mu za této situace nezbývá, než – bez dalšího – prohlásit konkurs na majetek dlužníka avšak správná není, jelikož se nijak nevypořádává s dlužníkovým návrhem na povolení
reorganizace, o němž dosud nebylo rozhodnuto,“ stojí v rozsudku Vrchního soudu v Praze.

Do hry se tak vrací návrh reorganizace Jindřichohradeckých místních drah předložený na podzim 2022 tehdejším předsedou správní rady Borisem Čajánkem.

Odvolací soud již opakovaně vysvětlil, že absence kvalifikovaného souhlasu věřitelů s návrhem
na povolení reorganizace vytváří překážku pro její povolení jen v případě návrhu podaného
věřitelem.

U dlužnického návrhu (o který jde i v projednávané věci) by taková překážka byla dána, jen pokud by věřitelé dali kvalifikovaně najevo, že si přejí řešit dlužníkův úpadek konkursem. To se však v daném případě nestalo, hlasováno bylo jen o dlužníkově návrhu na povolení reorganizace.

Nechal-li soud věřitele o tomto návrhu hlasovat, měl ho zřejmě z hlediska náležitostí zákona za řádný, a také za včasný a samu reorganizaci za přípustnou ve smyslu. Jestliže za této situace nebyl věřiteli
dlužníkův návrh schválen, a zároveň jako způsob řešení úpadku nebyl přijat konkurs, zbývalo
již toliko posoudit, zda tu nejsou důvody pro zamítnutí návrhu upravené a v případě negativní odpovědi bylo namístě dlužníkovu návrhu vyhovět.

V posuzované věci soud I. stupně důsledně nerespektoval právní názor vyjádřený v kasačním
usnesení odvolacího soudu, jímž byl vázán, a ani shora uvedené právní závěry konstantní
judikatury odvolacího soudu, když dosud nerozhodl o dlužníkově návrhu na povolení reorganizace
a na majetek dlužníka předčasně prohlásil konkurs.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů