Základní komunikační návod pro blízká setkání s jihlavoiráčany

Velmi rychle se blíží okamžik kontaktu uprchlíků s místními obyvateli. Server Občasník.eu přináší základní návod chování při kontaktu s uprchlíky.

Informace z Jihlavska se mohou díky internetu velmi rychle přenášet k Islámskému státu. K identifikaci příbuzných v Iráku stačí i drobná informace z České republiky o vzdělání, povolání nebo dosavadním životě člověka na útěku před Islámským státem. V konečném důsledku může dojít k ohrožení života dalších osob.

fb

Ilustrační foto zdroj: archiv UNHCR

Respektujte soukromí

Přijímací či pobytová střediska pro uprchlíky jsou jediným domovem, který uprchlík nebo žadatel o azyl má. Buďte zdvořilí a ohleduplní. Požádejte o povolení a nevstupujte do jejich domova bez výslovného pozvání.

Nespěchejte a poslouchejte

Uprchlíci nejsou obvyklými partnery k přátelskému rozhovoru o každodenních starostech. Mají za sebou dramatické a velmi osobní zážitky a mluvit o nich pro ně může být velmi bolestivý proces. Dejte jim čas, naslouchejte, neklaďte příliš mnoho otázek, spíš je náznakem otázky naveďte a nechte je samotné rozhodnout o rychlosti a směru vyprávění.

Postupujte citlivě

Mučení, znásilnění nebo smrt jsou traumatizující zážitky. Netraumatizujte tyto lidi znovu příliš přímými otázkami na prožité utrpení. Potřebujete-li znát podrobnosti, promluvte si raději s humanitárními pracovníky, lékaři atp. Poskytnou vám přesnou i když částečně anonymní zprávu.

Buďte odpovědní

Z radosti, že našli vděčného posluchače, se vám mohou uprchlíci začít svěřovat. Nezneužijte jejich důvěry. Zveřejnění jmen nebo konkrétních detailů může vést k tomu, že uprchlíka identifikuje ten, kdo ho doma pronásledoval. Identifikace může vážně ohrozit uprchlíka i jeho příbuzné, kteří zůstali doma. Používejte iniciály nebo smyšlená jména, změňte podrobnosti, které by mohly vést k identifikaci vypravěče.

Neznepokojujte děti uprchlíků

Neklaďte citlivé nebo znepokojivé dotazy dětem, protože to může narušit jejich psychickou rovnováhu. Potřebujete-li znát podrobnosti osudu dětí uprchlíků, promluvte si s jejich rodiči nebo zákonnými zástupci.

Vyvarujte se nedorozumění

Uprchlíci obvykle nemají žádnou zkušenost s českou kulturou. Pozvání na pivo znamená pro středoevropany pozvání k rozhovoru, které mohou lidé z jiných kultur vnímat odlišně.

Sežeňte si dobrého tlumočníka

Mluvit o traumatických osobních zážitcích je těžké, zejména v cizím jazyce. Improvizované tlumočení ostatními uprchlíky může vést k vážnému zkreslení sdělovaného obsahu. Hlavně v situacích, kdy se musíte rozhodnout podle informací poskytnutých překladatelem.

Ověřte si podrobnosti

Přesnost číselných údajů, zpráv o bojových operacích a politických okolnostech je třeba ověřit zejména tehdy, pokud zdroj – jednotlivec nebo skupina – hájí určité zájmy. Nepřesné nebo zkreslené informace mohou mít vážné důsledky.

Nestigmatizujte

Stejně jako jakákoliv jiná skupina obyvatel, i žadatelé o azyl nebo uprchlíci se mohou zaplést do různých incidentů nebo být obviněni z trestné činnosti. Přílišné zdůrazňování jejich statusu nebo původu může vůči nim podnítit nepřátelství a diskriminaci, které nepostihnou pouze dotyčného jednotlivce, ale mohou stigmatizovat celou komunitu.

Požádejte o svolení fotografovat

Když jste na návštěvě v zařízení pro uprchlíky, žádejte osoby, které chcete fotografovat, o souhlas. Zveřejnění totožnosti uprchlíka nebo žadatele o azyl může tyto osoby a jejich rodiny vystavit nebezpečí.

Respektujte anonymitu

Dbejte přání uprchlíka, pokud si nepřeje zveřejnění své fotografie. Nabídněte, že ho vyfotografujete zezadu nebo proti světlu, aby nebylo možné jej identifikovat.

Buďte vnímaví vůči kulturním odlišnostem

V některých kulturách je pořízení snímku nebo záběrů osoby choulostivá věc. Humanitární pracovníci nebo představitelé komunit vám ochotně poradí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů