Žďár n. Sázavou zveřejňuje podklady pro jednání zastupitelstva už před jednáním

Se zásadní novinkou v zavedené praxi fungování zastupitelstev na Vysočině přichází Žďár nad Sázavou. Kromě obvyklé praxe zveřejňování programu jednání zde zveřejňují i podklady pro jednání zastupitelstva. „Vycházeli jsme z toho, že jednání zastupitelstva je veřejné, občané mají právo zde vystoupit. Logicky by si občan města měl udělat ucelený obrázek o jednání zastupitelstva,“ okomentoval návrh zastupitel Ondřej Vykoukal.

fb

Zveřejňovaný program jednání zastupitelstva ve Žďáru nad Sázavou dostane krátkou anotaci o podstatě problému k projednání na zastupitelstvu. Zveřejňování anotací by nemělo být zvýšením zatížení činnosti úřadu.

„Je to spíše politická deklarace zastupitelstva , respektive Rady města. Důležité jsou jednací řády, bylo by poctivější schvalovat změny jednacího řádu,“prohlásil opoziční zastupitel Vladimír Novotný (ČSSD).

Na úrovni Kraje Vysočina působí žďárský zastupitel Novotný jako náměstek hejtmana pro oblast financí. Kraj Vysočina patří podle zastupitele Novotného mezi nejtransparentnější v republice.

Opozice žádala i audiozáznamy z Rady města

Opoziční zastupitel Novotný žádal i o zveřejňování pořadu jednání Rady města s anotacemi a záznamem z jednání Rady města. „Návrh jde proti komplexní shodě, která nad návrhem byla,“ oponoval starosta Zdeněk Navrátil. Zveřejňováním informací o činnosti Rady města by se podle opozice stal návrh kompletním.

Na jednání zastupitelstva se strhla diskuse mezi opozičním zastupitelem Novotným a starostou města o zveřejňování zápisů z jednání pracovních skupin, které si zřídili jednotliví členové zastupitelstva. „Jakou to má oporu v zákoně?,“ zajímalo opozičního zastupitele Novotného.

„Pracovní skupiny jsou poradním orgánem, v mém případě jde o poradní sbor, který se věnuje ekonomickým záležitostem,“ vysvětlil starosta Navrátil.

Zápisů z pracovních skupin se zásady transparentnosti města netýkají. „Lidé z pracovních skupin generují myšlenky města, jsou reprezentanty města a zastupitel se o nich dozvídá až z médií. Proto by v hierarchii města měly být ukotveny,“ prohlásil Novotný.

Zásady transparentnosti jsou politickým dokumentem, pro jednání zastupitelstva je důležitý Jednací řád.

„Chtěl bych dát vedení města šanci diskutovat nad svými sliby. Stahuji svůj návrh na zveřejňování audiozáznamů z Rady města. Jsem rád, že se budou zveřejňovat zápisy z pracovních skupin,“ pronesl Novotný.

Na základě zásad transparentnosti upravili zastupitelé Jednací řád zastupitelstva. Anotace bodu jednání i zápisy z jednání zastupitelstva včetně audiozáznamu bude město Žďár nad Sázavou zveřejňovat na webu města.

 

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů