Advokáti odmítají sundávat opasky z kalhot u vstupu na jihlavský soud

kladívkoAKTUALIZOVÁNO Opasek dolů, držte si kalhoty! Pokud Justiční stráži u vstupu do budovy Okresního soudu odmítnete vyndat pásek z kalhot, dál do budovy soudu prostě nepůjdete. Pánské opasky pravidelně pískají na bezpečnostních rámech u vstupu.

Justiční stráž je nekompromisní a chce vidět opasky návštěvníků soudu. Vytáhnout z kalhot, jinak nesmíte do budovy soudu!

Nové pravidlo platí bez vyjímky například i pro jihlavského policejního ředitele plukovníka Petra, který byl soudem předvolán na jednání jako svědek. „Mám pro bezpečnostní opatření pochopení,“ řekl plukovník Petr Občasníku. Opasek plukovník Petr sundal jako každý jiný návštěvník budovy.

Advokáti protestují

Proti novému pravidlu sundavání opasků při vstupu na jednání, ale protestují advokáti. Žádají o prohlídku v diskrétních prostorách mimo zraky veřejnosti a bezpečnostních kamer. A píší stížnosti. Na nekompromisní přístup Justiční stráže jihlavského Okresního soudu doplatil i brněnský advokát Radek Ondruš. Odmítl si sundat před zraky veřejnosti opasek kalhot, ale pouze jej otočil na znamení, že neskrývá zbraň. Nestačilo to. Justiční stráž jej odmítla od vchodu pustit dál do budovy. Nastalo telefonování z vrátnice zřejmě na vedení jihlavského soudu pro instrukce. Nejdříve justiční stráž, pak advokát Ondruš. Výsledek? Na jednání do budovy soudu se advokát Ondruš nedostal.

Ondruš: Prohlížejí i státní zástupce?

Advokát Ondruš po incidentu neskrýval pobouření nad nedůstojným prostředím jihlavského soudu při kontrole návštěvníků. U vstupu do budovy soudu může veřejnost s pobavením sledovat, jak advokáti vytahují z kalhot opasek a ukazují ho ostraze objektů. Přitom si jednou rukou přidržují kalhoty. „To dělají i státním zástupcům?,“ pobouřeně se ptal advokát Ondruš. A podotýkal, že se s podobnou situací v jiném městě nesetkal.

Případ sundávání opasků z kalhot advokátů zřejmě dostane na stůl advokátní komora k posouzení, zda nedochází k dehonestaci osobnosti advokáta.

Vyjádření  tiskové mluvčí Vězeňské Služby ČR Petry Kučerové (bez redakčních úprav)

Jaký je prosím správný postup Justiční stráže při kontrole opasku advokáta, který „píská“ na bezpečnostním rámu?

Petra Kučerová

Justiční stráž provádí prohlídku osob vstupujících do budovy soudu, státního zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti, včetně kontroly jejich zavazadel na základě zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 395/2009-OBKŘ o justiční stráži. Podrobný postup pak upravuje nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži.

Základním požadavkem prohlídky osoby vstupující do střeženého objektu je zabránit jakémukoli průniku střelné zbraně nebo jiného nebezpečného předmětu do uvedeného objektu. Příslušníci justiční stráže za tímto účelem využívají dostupné technické prostředky, tzn. rámový detektor kovu, ruční detektor kovu a RTG zavazadel. Principem prohlídky osoby je docílit jejího průchodu rámovým detektorem kovu, aniž by signalizoval překročení nastavené citlivosti, která zaručuje, že do střeženého objektu nebude vnesen nepovolený předmět. Pokud by příslušník ručním detektorem kovu nebo jiným způsobem signalizovanou odezvu kovového předmětu pouze dohledal, nepožadoval jeho odložení a opětovný průchod osoby rámovým detektorem kovu, nebylo by možné spolehlivě zjistit, zda prohlížená osoba u sebe nemá další nepovolený předmět, který by tak do budovy soudu pronesla.

Vyjádření tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti (bez redakčních úprav, nekráceno):

Problematika prohlídek osob vstupujících do objektu soudu nebo míst, kde soud jedná, je stanovena zákonem č. 6/2002 O soudech a soudcích. Pro příslušníky Justiční stráže je stěžejní § 7,  a v něm body 1, 2 a 3, které řeší problematiku vstupu do výše zmíněných objektů.

Cituji:                (1) Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností.

                (2) Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak.

                (3) Odstavce 1 a 2 se rovněž nevztahují na osoby, o nichž to stanoví v jednotlivých případech předseda příslušného soudu.

Z výše uvedeného paragrafu vyplývá, že je v pravomoci předsedy daného soudu tento režim případně upravit.

Mgr. Jakub Říman, Tiskové oddělení

 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna