(FOTO) Jihlava-sever: K firmě BOSCH budou jezdit nové linky G a H

Připravovaný projekt „Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava-sever“ řeší další rozvoj bezemisní (trolejbusové) dopravy v severní části města za účelem napojení lokality Bedřichov a průmyslové zóny na stávající trolejbusovou síť, s potenciálem pro zajištění dopravní obslužnosti částí města Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl prostřednictvím tzv. parciálních trolejbusů.

Parciální trolejbusy ujedou část své linkové trati pouze na elektromotory bez nutnosti výstavby stožárů trolejového vedení.

Pro zajištění provozu nově zřizovaných trolejbusových linek (budoucí linky H a G), které nahradí stávající autobusové linky č. 3 a 12, je uvažováno celkem s 9 trolejbusy, z toho 6 trolejbusy parciálními.

Nová trolejbusová trať s celkovou délkou cca 5,7 km (měřeno včetně trolejbusových smyček na osu trolejového vedení) bude vedena po stávajících komunikacích. Trolejbusová trať se napojuje na stávající trolejbusovou infrastrukturu v okružní křižovatce ulic Pražská, Romana Havelky, Sokolovská (u Kauflandu) a dále je vedena ulicemi Sokolovská, Pávovská až na smyčku před výrobními areály společnosti Bosch Diesel, s. r. o. (stávající konečná zastávka MHD „BOSCH DIESEL“).

Součástí projektu je osazení trakčních stožárů, instalace trakčního trolejového a trakčního kabelového vedení, vybudování dvou měníren, z nichž bude zajištěno napájení nové trolejbusové trati (mimo napájení prvního úseku trolejového vedení, které bude řešeno napojením na stávající měnírnu).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna