Kulturní vedoucí v Počátkách skončila ve funkci vedoucí

AKTUALIZOVÁNO Kulturní zařízení města Počátky zasáhnou změny na pozici vedoucí. Po projevu na jednání Zastupitestva města (více zde) začalo vedení města jednat a nastávají změny.

„Současná vedoucí končí k 30.4., od 1.5. povede kulturní zařízení pan Kratochvíl. Paní vedoucí zůstane v zaměstnaneckém poměru, bude jí nabídnuta jiná pozice,“ informoval tajemník městského úřadu v Počátkách Václav Marek.

„Tuto informaci mi oficiálně nikdo z vedení města nesdělil. Je to standardní stav „komunikace“ mezi starostou, radou města a zastupiteli -v jiném městě nemožné, v Počátkách nic překvapivého!  Jsem ovšem potěšená, že rada města konečně pochopila vážnost situace a to, že má mandát a přímo povinnost tuto situaci v KZM Počátky řešit,“ uvedla zastupitelka Hana Konvalinková.

Pracovně-právní spory v kulturním zařízení hrozily přerůst do roviny soudního sporu o neplatnost výpovědi, kterou vystavila vedoucí kulturního zařízení jedné z podřízených zaměstnankyň pro údajnou nadbytečnost. Výpověď pro nadbytečnost se stala neplatnou, zaměstnankyně pokračuje dál v pracovním poměru.

Vyjádření nového vedoucího Kulturního zařízení města Počátky Víta Kratochvíla:

Vít Kratochvíl

Dne 24. 4. 2017 jsem byl Radou města Počátky dočasně (1.5. – 31.7.2017) pověřen vedením a také funkcí statutárního zástupce příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky.

Organizace mi není vzdálená, neboť jsem zde působil jako vedoucí v letech 2002 – 2009.

Vzhledem k tomu, že na hlavní pracovní poměr pracuji v organizaci Dům kultury Milevsko jako ředitel, činnost v Počátkách budu vykonávat po pracovní době a na přítomnost v Počátkách budu čerpat svou řádnou dovolenou či náhradní volno.

Aktivní pobyt v kanceláři v Počátkách vidím nyní na 1 – 2 dny v týdnu. Ostatní činnosti budu řídit formou úkolů zaměstnancům telefonicky či elektronickou komunikací. V rámci transparentnosti uvádím, že můj pracovně-právní vztah je uzavřen formou Dohody o provedení práce na 50 hod. měsíčně za měsíční odměnu 10.000,- Kč.

Rada města Počátky mi stanovila především čtyři zásadní úkoly, které lze definovat takto:

1. Obecné řízení KZM (převzetí organizace, inventarizace majetku, běžné agenda řízení organizace, pořadatelství kulturních akcí…)

2. Den přírody – hlavní cíl: akci zdárně zrealizovat v součinnosti s MěÚ Počátky, úsek živ. prostředí

3. Revize pracovních i všech ostatních smluv – kompletní detailní kontrola všech smluvních vztahů

4. Soudní spor v rámci pracovně právních vztah – zažehnat možný budoucí soudní spor

Věřím, že se podaří za dobu mé činnosti organizaci personálně stabilizovat a vytvořit tak prostor pro budoucí případné vyhlášení výběrového řízení na pozici nového vedoucího této organizace.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna