Mluvčí Jihlavy: Střet zájmů u manželky tajemníka je spíše přání několika osob

Případ nezkolaudované kanalizace ve Srázné a Havířské ulici popisuje Občasník.eu jako případ „Dohnalová versus Dohnal“ (více zde a zde a zde). Mluvčí Magistrátu Radek Tulis poskytl odpovědi k dotazům Občasníku ze kterých je patrné odvolání města Jihlavy proti rozhodnutí vlastní úřednice Jany Dohnalové.

1. Jak proběhla kolaudace projektu SZV?
Kolaudace není ukončena, do doby vydání kolaudačního souhlasu nelze sdělovat podrobnosti. Kolaudace má popsané postupy, v případě projektu Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy se postupovalo v souladu s těmito postupy a v termínech smlouvy o dílo.

2. Jak reagovalo město Jihlava na zákaz používání stavby?
Město Jihlava podalo odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

3. Jaké náklady musí město Jihlava vynaložit na odvolání proti rozhodnutí svých úředníků?
S odvoláním nejsou spojeny mimořádné náklady.

4. Kolik rozhodnutí o zákazu užívání vodohospodářského díla bylo vydáno jihlavským vodoprávním úřadem za poslední tři roky?
Jihlavský vodoprávní úřad za poslední tři roky nevydal žádné další rozhodnutí o užívání vodohospodářského díla.

5. Vidí město Jihlava jako střet zájmů situaci, kdy na vodoprávním úřadě pracuje manželka tajemníka úřadu?
Střet zájmu je přesně definovaný zákonem, popsaná situace definici zákona nevyhovuje, naplnění střetu zájmu zde se jeví spíše jako přání několika osob. Tajemník úřadu není úředně oprávněná osoba na odboru životního prostředí ani jiném odboru jihlavského magistrátu. Tajemník není přímým nadřízeným vedoucí oddělení vodoprávního úřadu.

6. Jakým způsobem město Jihlava reagovalo na zákaz užívání vodárenské stavby?
viz odpověď č.2

7. Jakým způsobem město Jihlava zabezpečí výkon rozhodnutí vodoprávního úřadu?
Rozhodnutí je u odvolacího orgánu, do vydání rozhodnutí je předčasné předjímat další kroky. Ve všech rozhodnutích je jediným chybějícím podkladem, který brání vydání kolaudačního souhlasu, dohoda vlastníků související infrastruktury.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna