Rada města Velké Meziříčí uložila jednateli Dufkovi povinnost dodržovat zákony

Jednatel městské společnosti Jupiter Club musí dodržovat platné zákony a dodržovat právo na informace garantované Listinou základních práv a svobod. Rozhodla o tom Rada města Velké Meziříčí na schůzi rady města v působnosti valné hromady.

„Rada města v působnosti valné hromady Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí usnesením č. 1615/48/RM/2016 z 16.11.2016 uložila jednateli společnosti Mgr. Milanu Dufkovi dbát na striktní dodržování všech povinností plynoucích pro společnost z Informačního zákona a v případě potřeby využít metodickou pomoc ze strany oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí,“ sdělila Občasníku právnička města Velké Meziříčí Vilma Drápelová.

Současně Rada města v působnosti valné hromady uložila jednateli Jupiter clubu s.r.o. VM, aby zvážil možnost nastavení dvojinstanční sktruktury vyřizování žádostí o informace v této obchodní společnosti.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna