Ředitel KÚ Vysočina: Posuzování Romů podle barvy pleti se mi jeví jako nepřijatelné

V souvislosti se zakrytím údajů ve Zprávě o stavu romské menšiny vychází na povrch problém identifikace Romů jako příjemců státní podpory pro romskou menšinu. Pohled Krajského úřadu přiblížil jeho ředitel Zdeněk Kadlec.

 

V předchozích letech byla Zpráva o stavu romské menšiny v Kraji Vysočina zveřejněna bez zakrytých údajů. Letos poprvé se zakrytými údaji. Můžete to vysvětlit?

Samozřejmě to mohu obecně vysvětlit. Skrývání některých údajů je vždy věcí individuálního posouzení a citu zpracovatelů a předkladatelů podkladových materiálů určených k projednání radou kraje, příp. rady kraje samotné. Také existuje podstatný rozdíl  v tom, jestli zveřejníme nějaký citlivý údaj my jako úřad či samospráva kraje, nebo jestli tak učiní někdo jiný. Je to otázka odpovědnosti za případné újmy, které by zveřejněním vznikly. Rád bych také, abychom zveřejňovali jen takové údaje, za kterými si můžeme stát, o kterých nepochybujeme a u nichž víme, jak vznikly. Pokud zpracovatel (zpravidla úředník Krajského úřadu Kraje Vysočina) nebo předkladatel (zpravidla člen rady kraje) považuje za nutné nebo vhodné nějaký údaj zakrýt, snažíme se to respektovat. Posouzení některých věcí je i otázka zvažování rizik a do značné míry i věc pocitová, nejen právní. Dále již je to otázka pro každého občana, zda o nějaké konkrétní informace požádá podle speciálního zákona, je-li se skrytím některých údajů nespokojen. Pak se rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí požadované informace přísně podle zákona. Poskytnutí informace konkrétnímu žadateli není totéž, jako její široké, volné zveřejnění.

Ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec

Kraj Vysočina ve zprávě nově zakryl i statistické údaje o romské menšině. Bude to obvyklá praxe i v příštích letech?

Zpracovatel či předkladatel se vždy rozhodno u konkrétního případu podle okolností. Je to na jeho posouzení. Změnu může učinit i Rada Kraje Vysočina. Tady ji neučinila. Asi ji v dané chvíli nechtěla učinit, nepovažovala to za nezbytné. Je to pokaždé věc nového, individuálního posouzení a nelze dedukovat, že Kraj Vysočina bude vždy zakrývat některé údaje a jiné bude vždy považovat za veřejné. Ani se nedá dedukovat, že by byl k  zakrytí nějaký jednoznačný právní důvod. 

Zakrytí údajů považujete za správný postup?

Mně osobně by úplně nevadilo, pokud by tato konkrétní zpráva byla zveřejněna v  kompletně otevřené podobě. Mám však velké pochybnosti o relevantnosti údajů. To je úloha Vás, novinářů, zjistit, kdo a jakým způsobem, na základě jaké metodiky data opatřil. Obecně souhlasím s tím, aby měla rada kraje možnost některé citlivé údaje, je-li k tomu spravedlivý důvod, zachovat v důvěrné rovině.

Počkejte: vládě České republiky jsou předkládány údaje, které nemusí být relevantní?

To jsem neřekl. Neznám metodiku (určení příslušnosti k romské menšině). Popravdě řečeno, objektivní metodiku si v daném případě ani a nedovedu si představit tuto metodiku, ale to spíše jen můj občanský názor. Podle mého osobního mínění by bylo nutné ptát se na etnickou příslušnost každé jednotlivé občanky a každého jednotlivého občana a jejich vyjádření plně respektovat.

Veřejnou mocí organizované posuzování podle barvy pleti a jiných somatických znaků nebo podle společenského chování a vystupování se mi jeví jako nepřijatelné.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna