Za poslední evropské peníze se opraví školní hřiště a dvě silnice na Vysočině

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil definitivně posledních více než 246 milionů korun dotací na tři silnice v Jihomoravském kraji a dvě na Vysočině. Statutární město Jihlava získá posledních 11 milionů korun pro projekt školních hřišť. Žádné další projekty již nemohou získat dotaci, ani v režimu nejisté části alokace, všechny dotační peníze z ROP Jihovýchod jsou již pokryty smlouvami o poskytnutí dotace. ROP Jihovýchod evidujeme i převis nasmlouvaných dotací, které nazýváme nejistá část alokace.

fb

Další, v pořadí již čtvrtou etapou, pokračuje obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě Za pomoci dotace z ROP Jihovýchod. Závěrečným projektem v IPRM Jihlava se stala rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Havlíčkova, kterému byla schválena dotace ve výši 11 milionů korun.

Rekonstrukce se dočkají obě hřiště, jejichž stávající asfaltový a písčitý povrch bude nahrazen polyuretanovým povrchem. Hřiště budou také vybavena zázemím pro řadu sportů, např. basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, házenou a florbal. Modernizace se bude týkat i rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký. Sportovní areál bude dovybaven lavičkami a novým spojovacím chodníkem mezi oběma hřišti. Rozšíření vybavení se dočká i herní plocha družiny, kde se děti můžou těšit na novou trojitou hrazdu, padací most, chodící kládu nebo sportovní stojan na basketbal. Díky projektu tak vznikne do konce roku 2015 kvalitní sportovní zázemí pro zhruba 340 žáků.

Také dvěma projektům silnic v Kraji Vysočina za více než 145 milionů korun byla přislíbena dotace v režimu tzv. nejisté části alokace. To znamená, že je na ně přesunuto kurzové riziko a reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity také peníze, které zbydou ke konci programu.

Dva schválené projekty řeší významnou spojnici krajského města Jihlavy s Humpolcem. Tato silnice II/523, souběžné s dálnicí D1, zajišťuje dopravní obsluhu přilehlých sídel situovaných v její trase. První úsek modernizace silnice z II/523 z Jihlavy do Větrného Jeníkova bude realizován včetně intravilánu Šipnova (místní část obce Hybrálec) a obce Bílý Kámen. Celková délka tohoto úseku je devět kilometrů.

Druhý úsek silnice II/523 je realizován od napojení na komunikaci II/131 za Větrným Jeníkovem až na začátek města Humpolec vyjma intravilánů obcí Kalhov a Krasoňov v (místní část Humpolce). Celková délka modernizace tohoto úseku je téměř deset kilometrů.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna