Batelov: při stavbě kanalizace našli nedávno postavenou kanalizaci

Městys Batelov podal odvolání proti vyměřenému penále za porušení rozpočtové kázně při stavbě kanalizace. Batelov už vrátil Kraji Vysočina částku 1,6 milionu korun neoprávněně použité dotace, dalších 1,6 milionu korun je vyměřené penále. Kraj Vysočina penále vyměřil zpětně za dvaapůl roku od 21.5.2013.

Městys Batelov napadá platební výměr na penále v plném rozsahu a namítá neúplné zjištění skutkového stavu, neúplné zajištění podkladů a důkazů a pro nesprávné právní posouzení. Batelov žádá zrušení výměru penále v plném rozsahu.

kanálBatelov zjistil teprve až při odkrytí stávající kanalizace, že některé kanalizační úseky již byly postaveny v nedávné minulosti. Stalo se tak mimo funkční období současného starosty Jiřího Doležala.  Náklady nesl městys Batelov. „K těmto úsekům řádná dokumentace chyběla a byly zjištěny (a řádně zmapovány) teprve při realizaci akce,“ vysvětluje Batelov Kraji Vysočina.

Batelov považoval za krajně nehospodárné výměnu nedávno položené kanalizace. Místo toho použil peníze na jinou část kanalizace. Kontroloři Kraje Vysočina na tuto nedávnou kanalizaci narazili při nedávné kontrole, použitý materiál se liší od materiálu uvedeném v žádosti o dotaci.

„Odvolavatel (městys Batelov) tak z podstaty věci nemohl znát ani skutkový stav – stav kanalizace, ani právní stav -podmínky dotace, pod tlakem havarijního stavu a procesních pravidel udělování dotace však musel konat,“ stojí v odvolání Batelova proti vyměření penále.

Batelov navrhuje Kraji Vysočina, aby zrušil správní řízení o uložení penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.632.819 Kč ze dne 6.1.2016.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů