Bytové domy na Horním Kosově má investor přepracovat

Záměr výstavby panelových domů v zástavbě rodinných domků na Horním Kosově nedoporučila k realizaci Komise pro architekturu Rady města Jihlavy. V obecné rovině Komise vítá zastavění zbytkového prostoru uvnitř města, protože zahušťování prostoru je vhodné.

Komise nedoporučuje vystavět bytový dům v severní části pozemku (za domy Kaštanová 2a a Kaštanová 4).

Ulice přivádějící dopravu nejsou kapacitně vhodné pro navržené dopravní zatížení.

Komise pro architekturu doporučila investorovi se zástavbou i s lokalitou zacházet tak, aby byly dodrženy principy sociální a objemové přiměřenosti, urbanistické struktury, kvalitního dopravního napojení, řešení dopravy v klidu, kvalitní práce se zelení, veřejnými, poloveřejnými i soukromými prostorami. Dále komise doporučila reagovat i na širší kontext lokality a z toho vyplývající omezení i příležitosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů