Čajánek půjčil úzkokolejce patnáct milionů korun, zadlužená firma dluh bývalého šéfa odmítla!

Mezi věřiteli Jindřichohradeckých místních drah figuruje i její ředitel a většinový majitel Boris Čajánek. Sporné jsou především pohledávky ve výši více kolem dvaceti milionů korun včetně příslušenství a smluvních pokut.

Předseda správní rady Jindřichohradeckých místních drah Boris Čajánek v lednu 2014 poskytl své zadlužené firmě peněžní prostředky ve výši patnáct milionů korun. Boris Čajánek ale byl při uzavření smlouvy o úvěru v nedovoleném střetu zájmů, aniž by byl odstraněn, neboť úmysl smlouvu uzavřít a její obsah nebyl notifikován orgánu Jindřichohradeckých místních drah, jehož byl Boris Čajánek členem,
a kontrolnímu orgánu (dozorčí radě), ani nejvyššímu orgánu.

Smlouva o úvěru je podle názoru insolvenčního správce neplatná, Uznání dluhu Borise Čajánka dlužníkem zastoupeným Borisem Čajánkem z 24. 2. 2017 je rovněž podle insolvenčního správce neplatné pro nedovolený střet zájmů a rozpor s dobrými mravy.

Záměr Borise Čajánka jakožto člena statutárního orgánu uzavřít s Jindřichohradeckými místními drahami jako dlužníkem smlouvu o úvěru z 24. 1. 2014 nebyl podle nepravomocného rozsudku soudu oznámen dozorčí radě dlužníka, ani dozorčí radou projednán, přičemž členové dozorčí rady neměli při hlasování k dispozici návrh podstatných částí smlouvy, ani povědomí o konkrétní úvěrující osobě.

Právník zadlužené firmy Jindřichohradecké místní dráhy namítl promlčení celé pohledávky. Pohledávka Borise Čajánka z úvěru z 24. 1. 2014 měla být splatná 30. 6. 2014. Od 1. 7. 2014, resp. 30. 5. 2013 začala běžet promlčecí lhůta, která skončila 1. 7. 2017 . Boris Čajánek ale uplatnil pohledávky až přihláškou v roce 2022, tedy po uplynutí promlčecí lhůty.

Soud námitku promlčení v rozsudku uznal. Rozsudek ale není pravomocný.

„Tato záležitost se týká výhradně věřitelů. Správní radě nepřísluší právo do toho zasahovat,“ uvedl člen správní rady Jindřichohradeckých místních drah Jan Píšala.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů