Církevní honitba Čeřínek: restituce dokonána

Více než pět set sedmdesát hektarů lesních pozemků v lokalitě přírodního parku Čeřínek změnilo majitele v rámci církevních restitucí. Z Lesů České republiky byly pozemky přepsány na pražské arcibiskupství. Stejně tak je na pražské arcibiskupství přepsána i honitba.

„Byl zahájen proces vytvoření honitby (což přesně definuje zákon o myslivosti a správní řád), která by měla kopírovat pozemky ve vlastnictví arcibiskupství. Současně se jedná s drobnými vlastníky jiných pozemků, které by mohly být přičleněny. Vlastní výkon práva myslivosti bude postoupen formou pronájmu honitby novému uživateli. Arcibiskupství nebude honitbu spravovat,“ sdělil Občasníku mluvčí pražského arcibiskupství Aleš Pištora.

Obecně lze podle mluvčího Pištory  říci, že na rozdíl od vrácené zemědělské půdy a rybníků, které budou propachtovány, bude lesnické hospodaření plně v režii vlastníka. Lesní správa arcibiskupství si pro svou činnost zvolila zásadu: „Lesy jsou svěřené bohatství, které máme jen zapůjčené, a naším úkolem je zachovat jej ve stejné nebo lepší hodnotě i pro další generace“.

„Nemám informace, že by do lesů na Čeřínku církev omezovala lidem vstup,“ uvedla starostka obce Cejle Pavlína Nováková.

V oblasti Čeřínek jde v současnosti o honitbu v držení Lesů české republiky. Změna vlastnictví pozemků neznamená automaticky, že se mění držitel honitby. Nejedná se tedy o „církevní honitbu“ a výkon myslivosti, tedy péči o zvěř, krajinu a lov zvěře, zajišťují i nadále Lesy ČR.

fb

Rozsah honebních pozemků, které by mělo Arcibiskupství pražské po ukončení procesu navracení majetků vlastnit a spravovat, umožní vytvoření vlastních honiteb. Tento proces ale bude trvat několik let. „Myslivost považuje arcibiskupství za integrální součást péče o les a krajinu,“ dodal mluvčí Pištora.

Lidovecký předseda: podobně jako u dědictví
„Jsem rád, že došlo k narovnání státu s církvemi a jsou jasné důkazy o tom, že katolická církev udělala mnoho ústupků a vážím si jako politik jejich vstřícnosti,“ říká o církevních restitucích okresní předseda KDU-ČSL Jihlava Petr Piáček.
Navrácení komunisty ukradeného majetku církvím je podle lidovce Piáčka podobná situace jako u dědictví:
Petr Piáček (KDU-ČSL)„Pokud dědím po svých předcích, tak snad nikdo se mě neptá a nesnaží se mi vnutit myšlenku, jak bych s naloženým dědictvím měl hospodařit. Je to jen a jen má vůle. Nechme i my církev nakládat s vráceným ukradeným majetkem co uzná za vhodné. Ti kteří by mohli ptát jsou sami věřící, tak aby věděli co je čeká, jelikož tím končí financování církví státem,“ vysvětluje lidovec Piáček.
Budou vznikat chudé farnosti s věřícími a naopak bohaté farnosti bez věřících třeba jako na Čeřínku? „Osobně mě mrzí jedna věc a to že církve neinvestovali více do PR ohledně navrácení majetku. Hned se mi vybaví okamžik z tradiční charitativní akce _tříkrálový svařák. Po oznámení navrácení majetku několik lidí po nás pokřikovalo: Není Vám hanba takhle žebrat, když jste dostali takovýho majetku“. Lidé si charitu hned spojili s církví,“ dodal předseda Piáček.

Mapa církevní honitby Čeřínek

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů