COVID-19: Hygienici nařídili obyvatelům V. Jeníkova omezit kontakty

Krajská hygienická stanice Vysočiny vydala nařízení k zastavení šíření epidemie COVID-19 ve Větrnéme Jeníkově. V obci na Jihlavsku se šesti stovkami obyvatel objevilo čtrnáct nových případů nákazy COVID-19.

Osobám pobývajícím na území obce Větrný Jeníkov se nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské či jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Stambera.cz

Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních dopadů do ekonomiky. Cílem mimořádného opatření je omezit vybrané činnosti nebo služby, kdy je toto omezení důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě COVID-19.

KHS kraje Vysočina eviduje od počátku července nárůst počtu osob trvale žijících na území městyse Větrný Jeníkov, u nichž došlo k prokázání COVID-19. V návaznosti na tuto zhoršenou epidemiologickou situaci vydala KHS kraje Vysočina nařízení, kterým je vydáno mimořádné opatření při epidemii pro území městyse Větrný Jeníkov.

Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí. Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními (platnými na úrovni celé České republiky) zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením COVID-19.

Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech.

Restaurace a podniky veřejného stravování ve Větrném Jeníkově musí být uzavřeny od 18h večer do 8h ranní. Platí dvoumetrové rozestupy, maximálně čtyři osoby u jednoho stolu. Personál musí aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemném vzdálenosti menší než dva metry.

Například při cestování veřejnou dopravou mimo obec musí mít obyvatelé Větrného Jeníkova nasazeny roušky na obličeji po celou dobu cesty autobusem.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů