Decroix (ODS) vysvětluje nejasnosti kolem vzdělání a právní praxe

Kolem právnického vzdělání lídryně ODS v kraji Vysočina se objevily pochybnosti ohledně dosaženého vzdělání a praxe. Tazatel z Prahy se dotazuje na čtyři základní otázky:

  1. Jaké instituce jí vysokoškolské diplomy vystavily a kdy dokončila uvedená vysokoškolská právní studia? Na webových stránkách uvádí – cituji: „Právní vzdělání jsem s vyznamenáním absolvovala ve Francii (Université de Bretagne Sud a Université Lille II) a na Karlově univerzitě v Praze.“
  2. Kde a kdy začala její profesní kariéra? Není jasné, kde nabrala tříleté zkušenosti právního koncipienta, které jsou podmínkou pro výkon advokacie.
  3. Pracovala pro jiné advokátní kanceláře nebo pouze samostatně? Sama se o nadnárodních koncernech nikde v životopisu nezmiňuje. V rozhovoru pro Nadaci Naše dítě (Cituji: „Eva Deroix se rodinnému právu věnuje 7 let, začínala jako advokátka ve velkých nadnárodních koncernech, tato práce ji nicméně brzy přestala bavit a naplňovat, a tak hledala, v jakém oboru by ji to bavilo nejvíce…“) atd.
  4. Jakou má případnou odbornou publikační činnost? Nikde neuvádí žádnou publikační činnost ani jiné pracovní výsledky či názory jejích kolegů, spolupracovníků jak z oblasti práva, tak překladatelství. Mimochodem ji není možno dohledat ani v seznamu překladatelů francouzského jazyka. Jazykové služby, zejména překlady a korektury textů pro její kancelář provádí PreLingua.cz.

Eva Decroix už zveřejnila odpověď na požadované otázky ve formě strukturovaného životopisu:

• Odmaturovala jsem s vyznamenáním na soukromém gymnáziu Ad Fontes, o.p.s v roce 2000.

• Byla jsem přijata na vysněnou Karlovu Univerzitu – Pedagogická fakulta, obor učitelství pro střední školy, český jazyk – francouzský jazyk.

• Po prvním roce studia jsem odjela pracovat jako au pair do Francie a po návratu jsem se zármutkem zjistila, že účel mého vzdělávání na fakultě jsem si splnila- francouzsky jsem uměla. Dokončila jsem druhý ročník a rozhodla se změnit profesní orientaci, lákalo mě studium ve Francii.

• V roce 2003 jsem nastoupila na Univerzitu ve Francii, Fakulta právní (Université Bretagne- Sud, Faculté de droit, des sciences economiques et de gestion Vannes) První rok jsem si sáhla za hranice svých sil, právní studia a život v zahraničí skýtal totiž i jiné perspektivy a záludnosti, než jsem si před odjezdem byla schopná představit. Nakonec jsem to dotáhla na velmi slušné hodnocení 13,99 v prvním roce a 14,34 v druhém roce z 20. Tím jsem uzavřela první část tehdy ve Francii platného vysokoškolského členění studia – diplom DEUG.

• Další studia jsem se rozhodla absolvovat ve větším městě Lille, rodném městě mého budoucího manžela a požádala jsem si o přestup. Nastoupit jsem měla ve školním roce 2004-2005. Tatínek byl ale nemocný a vzala jsem si jej dočasně na péči do Francie. Kvůli péči o otce a zároveň i kvůli řešení partnerského vztahu jsem požádala o roční přerušení studia. Po vyřešení rodinných věcí jsem na zbytek školního roku odjela jako au pair do Anglie. Vedle své práce au pair jsem obsluhovala v katedrální kavárně a chodila na náslechy do advokátních kanceláří.

• Ve školním roce 2005/ 2006 jsem pokračovala ve studiu na Université de Lille 2 a získala diplom Licence.

• V roce 2006/2007 jsem obdržela diplom Maitrisse, který se následně přejmenoval po školní reformě ve Francii na Master 1.

• V roce 2007/2008 jsem odjela na Erasmus do Prahy, na Právnickou fakultu univerzity Karlovy za účelem nahlédnout i do akademické kuchyně českého práva. Mezitím jsem se ale vdala a na Erasmus do Prahy jsem již odjížděla s malou dcerkou. Erasmus jsem nedokončila a začala pracovat v advokátní kanceláři v Praze jako právník.

• Můj diplom Master 1 byl nostrifikován rozhodnutím Univerzity Karlovy v květnu 2008 a byl mi udělen titul Mgr. V červnu 2008 jsem byla zapsána do seznamu advokátních koncipientů. V červenci 2011 jsem byla po úspěšném složení advokátních zkoušek zapsána do seznamu advokátů. Celou koncipientskou praxi jsem vykonala v kanceláři JUDr. Tomáše Ptáčka na Loretánském náměstí v Praze, který byl mým přísným a spravedlivým školitelem. Krátce po zápisu do seznamu advokátů jsem se rozhodla pro založení vlastní advokátní kanceláře v Jihlavě, kde už jsme tou dobou bydleli s manželem a dvěma dětmi.

• V roce 2015 jsem složila státní jazykovou zkoušku speciální, pro obor překladatelský z jazyka francouzského. Následně jsem absolvovala kurz pro jmenování soudním tlumočníkem. Žádost o zápis do seznamu tlumočníků jsem z důvodů stále větší pracovní vytíženosti nepodala.

• V červnu 2016 jsem složila u České advokátní komory zkoušku mediátora a v červenci 2016 byla zapsána do seznamu mediátorů. V roce 2018 jsem se pokoušela o zkoušku z mediace rodinné, ale neuspěla jsem. Na opravný termín jsem se ještě nepřihlásila.

• Ve školním roce 2018/2019 jsem absolvovala na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG), Vysoká škola ekonomická v Praze studium MBA_Master Management et Administration des Entreprises a získala diplom Master 2 partnerské Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management a titul MBA.

• V roce 2017 jsem se přihlásila k rigorózní zkoušce. Svou práci jsem se nakonec rozhodla přepracovat a rozšířit pro účely práce disertační.• Ve školním roce 2020/2021 jsem byla přijata ke studiu doktorského studijního programu Teoretické právní vědy – Občanské právo, v kombinované formě studia, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem mé disertační práce je otázka transponovatelnosti francouzského řešení rozvodu bez soudce do českého právního prostředí.

K dnešnímu dni mám splněny veškeré studijní povinnosti, kromě odpovídající publikační činnosti. V této oblasti musím být aktivnější.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů