(DOKUMENT) Kuchyňovu krizi zahání primátorka úspěchy koalice

Soudržnost koalice je zkoušena celé volební období, vedení města se několikrát obměnilo. Spory mezi šesti stranami, které koalici tvoří, ale i uvnitř stran, byly víceméně řešeny za zavřenými dveřmi a nezúčastněný pozorovatel může akorát tušit, že to na radnici průběžně probublává.

Nicméně události posledních týdnů hranici zavřených dveří překročily, a my jsme si tak všichni v médiích přečetli o nenaplněných vizích a nemožnosti změny, kterou jsme před volbami slibovali voličům. Fórum Jihlava tento skeptický pohled nesdílí.

Jednotlivci v koalici, ale i celé strany, pracují na programovém prohlášení Rady města, které jsme společně vytvořili po volbách v roce 2018.

Na začátku povolebního vyjednávání byla vize změnit naše město, ta vize se propsala do programu koalice, a ten program naplňujeme. Společně. Libor Kuchyňa rezignoval se slovy, že se mu nedařilo plnit program, se kterým jsme šli do voleb. Mrzí nás, že nevidí tu práci, kterou máme za sebou, a které mohl být součástí, a s jeho postojem zásadně nesouhlasíme.Změn je tolik, že už si mnozí ani neuvědomují stav před rokem 2018 a berou je jako samozřejmost, proto je přikládáme ve velmi stručném přehledu:

– Systematicky pracujeme na změnách v řízení města, od strategického a územního plánování, přes nakládání s majetkem a strukturu úřadu. Jsou to změny, které nejsou možná vidět hned, ale velmi nám pomáhají v práci, a občan či podnikatel je pocítí při bližší spolupráci s radnicí.

– Naprostou revolucí prošla komunikace radnice a občanů, přidaly jsme způsoby informování (insta, online zpravodaj, vlastní noviny, apka Hlášení rozhlasu) i sběr zpětné vazby (virtuální kavárny). S tím jde ruku v ruce elektronizace úřadu, brzy představíme portál občana, kde bude možné řešit nejčastější životní situace online (odpady, poplatky, parkování, doklady), a postupně budeme zavádět komplexní řešení. Během jara se také konečně dočkáme platebních bran na úřadě.

– Vrátili jsme městu vodohospodářskou infrastrukturu a konečně začínáme pracovat na zásadních stavbách, které pro vodohospodářství potřebujeme (vodojem Bukovno, zaokruhování města, připojení na Želivku).

– Měníme způsob investování ve městě, což může sice budit vášně, ale pro rozvoj města je naprosto zásadní. Díky funkčnímu plánování a investicím do území budeme moci kvalitně rozvíjet veřejný prostor, díky zásadám pro investory můžeme hlídat rozvoj, který není z pera města. Tato oblast prošla radikální změnou, která ještě není ukotvená, ale stala se vzorem pro další města.

– Pečujeme o životní prostředí. Klimatická změna bude mít vliv i na Jihlavu, takže se chystáme v adaptační strategii na řadu opatření, která nám ji pomůžou zmírnit. Pracujeme nejen s tím, co můžeme ovlivnit ve městě, ale i s okolní krajinou. Nakládání s vodou, zeleň, půda, ovzduší. Změnili jsme přístup Kronospanu, který bude investovat cca 80 milionů korun tak, aby změnil nakládání s vodou, omezil prašnost a hluk. Navíc by se měl k lepšímu změnit i prostor kolem fabriky.

– Změnili jsme přístup k osadním výborům a místním částem, a to jak systémově, tak prakticky. Výbory mohou nově připomínkovat akce / investice / projekty, které se týkají jejich místní části, a to přímo v materiálech jdoucích do rady či zastupitelstva. Zároveň jsme učesali způsob, jak pracují se svými příspěvky na investiční akce.

– Připravujeme koncepci parkování, která bude řešit veřejný prostor pro celé město. Rezidenti budou mít přednost před návštěvníky, celé město bude postupně rozděleno do zón. Vzorem je nám brněnský systém, který považujeme za skutečně funkční. Začít bychom měli v půlce toho roku centrem města, ale zavádění bude trvat určitě několik let.

– Z největších dopravních staveb uveďme sjezd z přivaděče, protihlukovou stěnu u Pávova, dopravní hřiště pro děti. Letos nás čeká například (konečně!) Jiřího z Poděbrad, Tolstého, Vrchlického, Pod Příkopem, Seifertova, Bří Čapků, Ke Skalce, ale také cyklostezka u Plastikovu. Velkou neplechu nám ve stavbách udělal covid, ale teď je již vše vysoutěženo tak, jak má, a můžeme začít.

– Programem Léto s Gustem a dalšími návaznými akcemi jsme oživili léto na náměstí. Promítáme pod širým nebem na Heulose, advent a Vánoce se změnily od základů. Založili jsme příspěvkovou organizaci, kterou chtěli založit kolegové už v roce 2008. Ta na sebe převzala veškeré pořádání kulturních akcí, provoz našich kulturních zařízení (Dům Gustava Mahlera, Jihlavské podzemí, Purmerendský dům, turistická informační centra). Navíc má tato organizace na bedrech rozvoj cestovního ruchu, o který se koncepčně dosud nikdo nestaral. V létě chceme otevřít Loděnici s půjčovnou kol a inlinů, rozšíří se nabídka jarmarků, novinkou mezi akcemi bude Kapří den. Do svého vínku dostane také dům na Masarykově náměstí 21, který opravujeme díky získání Norských fondů, a který zel až na čajovnu roky prázdnotou.

– Stavíme Horáckou multifunkční arénu. Možná ne podle představ lidí, kteří chtěli zimák za městem, ale podle urbanistů tam, kam taková hala patří. Bude městotvorným prvkem v širším centru města, sloužícím nejen sportu, ale i volnému času a kultuře.

– Sociální oblast byla roky zúžena na výkon státní správy, to znamená, že město vykonávalo v přenesené působnosti pouze to, co po něm chce zákon. Změnili jsme to. Připravili jsme sociální program dle aktuálních trendů dobré praxe, testujeme program Housing first, zavedli jsme Romské asistenty prevence kriminality, v domech s problémy v sousedském soužití jsme vyzkoušeli pomoc domovníků. Zavedli jsme komisi pro prevenci kriminality, kde je řada odborníků. Propojujeme sociální a majetkovou oblast, což byl v minulosti velký problém, a navíc velmi proaktivně spolupracujeme s městskou policií. Radnice koordinovaně spolupracuje s řadou neziskových organizací, které pomáhají těm nejpotřebnějším.

– Připravili jsme analýzu vzdělávání na základních školách, které zřizujeme. Zmapovali jsme potřeby ředitelů a učitelů, máme pro ně připravená opatření i finance. Tato analýza měla proběhnout už před covidem, ale nakonec proběhla za náročných podmínek až během pandemie. O to cennější jsou poznatky, o to zásadnější jsou potřebné změny.

– Připravujeme regulační plán centra města, bez kterého se nemůžeme pustit do širšího rozvoje památkově chráněného historického klenotu našeho města. Připravili jsme omezení vizuálního smogu, úpravu předzahrádek, veřejné WC v centru, vysazujeme nový ostrůvek zeleně přímo na náměstí. Výčet není kompletní, jedná se o zásadní změny vycházející z programového prohlášení. O všem, co zde bylo napsáno, se dá samozřejmě polemizovat, zda je to dobře nebo špatně. Ale nejhorší pro město je neschopnost rozhodnout, problémy neřešit, přehlížet. Toto jsou zásadní změny v řízení města, odrazí se na každodenní tváři, vychází ze společné dohody naší koalice před třemi lety. Za každým odstavcem je schovaná konkrétní osoba jedné z koaličních stran, v některých odstavcích se mísí zodpovědnosti několika osob z několika stran.

Je to společná práce nás všech, kteří se u toho hádáme, hledáme nejlepší řešení, hledáme způsoby, jak posunout město dál.

Děkuji všem, kteří se na této změně podílejí!

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů