(FOTO) Z chráněné plochy udělal šéf ČSOP Jemnice pole

Bývalý vojenský prostor na okraji Jemnice byl přechodně chráněnou plochou až do okamžiku nevratného zásahu, který úřady přičítají místnímu zemědělci Karlu Stoberovi. Stoberovi přitěžuje i to, že je předsedou místní pobočky Českého svazu ochránců přírody (ČSOP´) v Jemnici.

Uložená pokuta šedesát tisíc korun za nevratné změny byla Stoberovi později Krajským úřadem Kraje Vysočina později snížena na polovinu. Rozhodnutí o udělení pokuty zrušil Krajský soud v Brně a nařídil přestupek znovu projednat.

Uložená pokuta ve výši šedesát tisíc korun je jedna z nejvyšších, jaká byla uložena v Jemnici za prohřešky proti životnímu prostředí. Zemědělec Stober byl účastníkem řízení o vyhlášení přechodně chráněné plochy na svých pozemcích a věděl o veřejném zájmu tuto plochu chránit.

Přestupek Karla Stobera krajský úřad upřesni tak, že podle § 87 odst. 2 písm. e) Zákona o ochraně přírody a krajiny „v přesně nezjištěné době v prvním čtvrtletí roku 2017 na pozemku v katastru poškodil nebo pokácel 35 – 40 m² keřů.“ Přestupku se měl Karel Stober dopustit tím, že „v téže době v rozporu s podmínkou stanovující ochranu přechodně chráněné plochy danou rozhodnutím, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha provedl zavážku přinejmenším na části na pozemku“ Krajský úřad snížil šedesátitisícovou uloženou pokutu snížil na pětatřicet tisíc korun.

Zemědělci Stoberovi podle Krajského úřadu Kraje Vysočina nelze přičíst zničení celé této plochy keřů, jak uvádí rozhodnutí Městského úřadu v Jemnici. Vzhledem k tomu, že následek poškození keřů byl menší, než předpokládá rozhodnutí Městského úřadu, krajský úřad zmírnil pokutu za přestupek nedovoleného zásahu do přechodně chráněné plochy.

Úřady si vyžádaly odborné vyjádření Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK). Z tohoto vyjádření vyplynulo, že kácení dřevin a následné terénní úpravy způsobily likvidaci převážné většiny hnízdních biotopů pro vzácné druhy ptáků. Navážkou a zplanýrováním došlo k likvidaci biotopů řady bezobratlých a obratlovců, mimo jiné i k výrazné redukci potravní základny kolonie mravenců Formica foreli, která je minimálně z části nezvratná.

Mezi zemědělcem Stoberem a úředníky ochrany životního prostředí existuje spor o tom, zda činnost, kterou zemědělec Stober vykonával na části pozemku lze definovat jako zavezení pozemku, tedy jako činnost odporující rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy. Podle Stobera šlo pouze o běžnou zemědělskou činnost, přičemž Městský úřad již v minulosti Stoberovi písemně sdělil, že tento pozemek lze zemědělsky obdělávat.

O povolení velkochovu vepřů ve Štítarech čtěte více přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů