Hyský (ČSSD): Vysočina bude jednat o náhradě úzkokolejky

Zhruba pětadvacet kilometrů úzkolejné dráhy Jindřichův Hradec-Obrataň vede krajem Vysočina. Úzkokolejnou dráhu provozují Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), Kraj Vysočina zvažuje náhradní varianty dopravní obslužnosti místo objednávky pravidelné dopravní obsluhy po železnici. Radní Vysočiny Martin Hyský jakopředseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 naznačil další možnékroky Kraje Vysočina.

1. Kraj Vysočina Vám projednat se zástupci obcí obsluhovaných tratí
228 na území Kraje Vysočina variantu dopravní obsluhy formou linkové veřejné dopravy. Co plánujete říci starostům?
Vzhledem k tomu, že v říjnu 2024 nám končí smlouva s JHMD, tak bych chtěl detailněji se starosty dotčených obcí projednat možnosti, které přicházejí v úvahu po tomto datu jak stávající formou, tedy prostřednictvím „úzkokolejky“, tak i způsoby jinými.

K zmiňovanému jinému způsobu podotknu, že Kraj Vysočina má rozpracovanou podobu obsluhy předmětného území i linkovou dopravou.

Pokud bychom se touto cestou vydali, nejedná se jen o prostou náhradu drážní dopravy, ale o dopravní optimalizaci, která má širší souvislosti, díky kterým je možné řešit jak vazby zajišťované drážní dopravou, tak i vazby v rámci spojení ve směru Tábor, Pelhřimov, Pacov atd..

Na jednání se starosty chceme představit možnosti jednotlivých linek, pohovořit o rozvoji veřejné dopravy v následujících letech, atd.. Daný postup spočívající v projednání se zástupci obcí obsluhy linkovou dopravou je v souladu s usnesením rady kraje.

2. Mezi Krajem Vysočina a JHMD je napjatá atmosféra soudních sporů. O čem tyto spory vlastně jsou?
Jedná se o předmět jednotlivých sporů, a proto bych spory raději blíže nekomentoval. Obecně, máme uzavřenou platnou smlouvu, která je nastavena v souladu s legislativou, plníme smluvní podmínky.

3. Kraj Vysočina zvažuje nahrazení vlaků úzkokolejky mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní autobusy. Jak velkou to přinese úsporu a další výhody?


Ano, jak uvádím výše, danou problematikou se zabývala rada kraje. Nejde jen o finanční úsporu, ale přínos zvažované varianty je také v propojení jednotlivých sídel z centra obcí a současně s propojením na navazující dopravu a spojení s městem Pacov.

Odhadneme-li finanční úsporu oproti současnému stavu, respektive smluvně nastaveným parametrům, které jsou však po roce 2024 neudržitelné, jsme na úspoře cca 5 – 10 miliónů Kč.

Daný rozdíl je ovlivněn, zda a jaké výnosy z jízdného započteme, tj. zda nulové anebo průměrné v dané oblasti.

Po roce 2024 by se mohlo jednat o úsporu v intervalu 15 – 18 mil. Kč za rok.

4. Co je potřeba udělat pro zlepšení vztahů mezi Krajem Vysočinou a úzkokolejkou?
Tuto otázku nechám otevřenou.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů