Jemnice a Kolář: Střet o územní plán města

Zemědělec Josef Kolář oznámil záměr přestavby objektů bývalého zemědělského družstva na moderní zemědělské farmy. Po bouřlivém projednání je na stole kompromisní varianta – místo dvou farem pouze jedna.

Proces změny územního plánu počítá s aktivní rolí veřejnosti i zastupitelů města Jemnice. Celý proces začíná schválením pořízení změny územního plánu zastupitelstvem města, pak začíná konat úřad územního plánování (stavební úřad) Městského úřadu Moravské Budějovice, který si vyžádá stanoviska dotčených orgánů státu, místní samosprávy a orgánů územního plánování sousedních územních obvodů.

Vedle orgánů státní správy a samosprávy mohou do procesu pořízení změny územního plánu mluvit i občané. Jejich podněty musí
úřad územního plánování řádně vypořádat, přičemž je možné používat opravné prostředky v případě nesouhlasu s úředním postupem.

Jednou přijde den, kdy budou veškeré připomínky a podněty ke změně územního plánu úředně vypořádány. Město Jemnice obdrží od stavebního ú´řadu závěrečný verdikt ke své žádosti o změnu územního plánu. A opět nastane bouřlivá diskuse zastupitelů města o schválení změny územního plánu. Teprve schválením změny územního plánu v zastupitelstvu vstupuje tato změna v platnost patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.

Časově lze celý proces od nastartování procesu územního plánu až po schválení změny územního plánu odhadovat na dlouhé měsíce. Připomínky budou, budou i odvolání proti vypořádání připomínek. Součástí řízení bude velmi pravděpodobně i studie vlivu na životní prostředí (EIA), kterou bude zadávat krajský úřad.

Nastartovat celý proces změny územního plánu znamená otevřít podstatně větší prostor pro připomínky občanů než nabízí anketa nebo místní referendum. Úřady se musí vypořádat s připomínkami občanů a toto vypořádání připomínek musí obstát proti případným opravným prostředkům. Celý úřední proces slibuje i velké finále plné emocí: výsledek objednané změny územního plánu musí schválit zastupitelstvo Jemnice.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů