Jihlava spouští privatizaci HC DUKLA JIHLAVA

Statutární město Jihlava v současné době stojí před rozhodnutím týkající se výstavby nové Multifunkční arény (dále jen HMA) v Jihlavě. Bude se jednat o jednu z největších investic, která bude přesahovat rámec rozpočtu města, a z tohoto důvodu se financování výstavby HMA plánuje ve spolupráci s Krajem Vysočina a Národní sportovní agenturou.

Dle zpracované dokumentace pro realizaci stavby je možné již v současné době vytvořit předpoklad pro provozní náklady, které budou spojené s provozováním nové MHA a Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova (dále malý Zimáček).

Na základě dlouholetých zkušeností s provozem současné CZ LOKO arény, provozem malého Zimáčku a financováním A týmu Dukla Jihlava je ze současně dostupných informací zřejmé, že pro zajištění bezproblémového chodu nové Multifunkční horácké arény a malého Zimáčku, dále pro zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na výchovu mládeže a současně plnění sportovních cílů A-týmu Dukla Jihlava v následujících letech, je bezpodmínečně nutné získat finančně silného partnera, který by získal majetkovou účast na obchodní společnosti HC Dukla Jihlava.

Pracovní skupina Budoucnost ledního hokeje v Jihlavě předkládá a navrhuje Zastupitelstvu města Jihlavy schválit záměr změny vlastnického podílu společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., doporučuje ZM odsouhlasení podmínek města pro tuto transformaci a doporučuje ZM schválit harmonogram prací, za předpokladu schválených podmínek města.

Pracovní skupina Budoucnost ledního hokeje v Jihlavě předkládá ZM záměr privatizace HC Dukla Jihlava, s.r.o a doporučuje ZM odsouhlasení podmínek města a další harmonogram.

  • Změna vlastnického podílu společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. (privatizace) je nutná podmínka pro plnění sportovních cílů A-týmu v následujících letech.
  • Cílem privatizace je trvalé zajištění chybějících finančních prostředků pro provoz/úspěšnější budoucnost A-týmu a také pro výchovu mládeže.
  • Dle simulací následných let pro zajištění sportovních cílů je nutno zajistit nad stávající rámec finančních prostředků pro A-tým 20 až 30 mil Kč ročně.
  • Provoz nové HMA bude zajišťovat nově transformovaná společnost vzešlá ze změny vlastnického podílu společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., neboť se jedná o nutnou podmínku z hlediska zdrojů, organizování provozu a ostatních akcí.
  • Hlavním předpokladem pro změnu vlastnického podílu/privatizaci společnosti HC Dukla Jihlava je dokončení HMA a zpracování marketingové akce „Příběh HCD“.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů