Jihlavská nemocnice letos hospodaří velmi rizikově

Jihlavská nemocnice je za první pololetí v záporném hospodářském výsledku. Ztráta je podle informací Občasníku přes čtyři a půl milionu korun.

fbVedení nemocnice se potýká s  obrovskými problémy, kdy finanční stabilita je na hranici únosnosti. Například na Oddělení geriatrie a následné péče a stanici paliativní péče se úhrady zdravotních pojišťoven zvyšují o 9 %, nicméně tato částka pouze kompenzuje ztrátu z regulačních poplatků a nepokrývá nárůst mezd na těchto odděleních.

Nedostatek lékařů je především v oborech následné péče, na interním oddělení a oddělení infekčním.

Dodavatelům nemocnice hradí závazky asi sedm měsíců po dodání zboží.

Za posledních pět let se snížila doba splácení z 360 na 210 dní po dodání, snižování závazků ale výrazně ovlivnil rok 2013, který v důsledku snížení úhrady od zdravotních pojišťoven, mírně zhoršil stav cashflow.

Pohledávky nemocnice jsou v pololetí 2015 189.911 tis. Kč, z toho po splatnosti 1.677 tis. Kč. Závazky krátkodobé jsou 290.264 tis. Kč, po splatnosti nemocnice dluží 128.224 tis. Kč.

Během prvního pololetí došlo ke zvýšení nákladů oproti roku předchozímu z důvodu:

  1. nákupu centrových léků, kdy úhradová vyhláška umožnila navýšení počtu nově zařazených pacientů do léčby. V souvislosti s tímto zvýšila zálohu zatím pouze VZP ČR, a to až v dubnu 2015; 28 mil. Kč

  2. nárůstu mzdových nákladů; 21 mil. Kč

  3. zvýšení oprav a servisu zdravotnické techniky; 12 mil. Kč

  4. zvýšení odpisů; 3 mil. Kč

Výnosy jihlavská nemocnicr během prvního pololetí zvýšila oproti roku předchozím z důvodu:

  1. zvýšení záloh ZP; 38 mil. Kč

  2. doplatku VZP za rok 2014; 18 mil. Kč

  3. čerpání investičního fondu na opravy; 10 mil. Kč

Letos také vedení nemocnice promítne investiční fond do výsledku hospodaření ve výši 41 mil. Zůstatek investičního fondu je  ke konci roku plánován ve výši 11 mil. Kč. Tento stav je velice rizikový a umožňuje v roce 2016 řešit pouze havarijní rezervy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů