Žďár nad Sázavou kalkuluje téměř dvojnásobný růst poplatku za odpady

Už třináct let se místní poplatek za odpad ve Žďáru nad Sázavou nezvýšil. Pro rok 2022 se počítá s růstem ze současných pěti set osmdesát na devět set korun za obyvatele.

Zastupitelé města byli seznámeni s předpokládaným růstem poplatku za odpady již počátkem jara. Pro příští tři roky počítá místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková s výší poplatku devět set korun na obyvatele.

Současně místostarostka Řezníčková předkládá seznam úkolů v oblasti odpadového hospodářství města:

1) Skládkovné Ronov – výše skládkovného a revize smlouvy.
2) Kam s odpadem mimo skládky – na Vysočině i v ČR obecně chybí zpracovatelské kapacity na odpady, spalovna (aktuálně dražší než ukládání a nedostatečné kapacity spaloven); společný postup v rámci Vysočiny doposud bez konkrétního výstupu, některá města i bez ISNOV a SOV jednali samostatně se SAKO Brno – na Vysočině není jiná spalovna než Brno, není žádná oficiální písemná dohoda a předpokládaná cena za příjem odpadu s Brnem ….
3) V ZR není městské překladiště – pouze firemní AVE bez vlečky (své alespoň malé na vozidla má např. již i NMNM, Havl. Brod). Opakovaně z rozpočtu města vypadly finance na přípravu alespoň pozemku a prostoru a studie případného městského překladiště (v gesci SRI). Městské překladiště by mohlo být zdrojem příjmů – v případě společného využití s jinými obcemi.

4) S novým zákonem a po vydání prováděcích předpisů připravit soutěž případně revizi smluv s AVE: na svozy smlouva z roku 2007 s 12 dodatky, na provoz sběrného dvora smlouva z roku 2003 a 1 dodatek.
5) S externí podporou navrhnout úpravu systému hospodaření s odpady i poplatku – zohlednit ve vyhláškách i výběru dodavatele. Zvážit možnosti motivace poplatníků, dotřiďování na lince a tím snížení diference nádob, adresné evidence množství odpadů dle poplatníků či objektů, odstupňované sazby za sběr separ. odpadů a odpadů na sběr. dvoře,…).
6) V souladu s novými zákony a vyhláškami úprava vyhlášek města (poplatkové i obecního systému).
7) Řešení přestupků dle nové legislativy

8) Využívání v městském hospodářství výrobků z recyklovaných materiálů.
9) Tématem jsou v souvislosti s odpady v ZR i úložiště zeminy z městských staveb, samostatné kompostování městského zeleného odpadu, podpora zpracování odpadů podnikateli a případně i městskými organizacemi v místě (zařízení pro nakládání s odpady) a jejich využití.
10) Úprava režimu svozů – zkušební 14 denní svoz (doporučen již odpadovým auditem města v roce 2015)
11) Vzdělávací a propagační akce na podporu třídění, předcházení vzniku odpadů (kompostéry, letáky, tiskoviny, exkurze školáků, tašky na třídění, …) 12) Úprava sběrné sítě (rozšiřovány nádoby na bioodpady, separační místa posilována o nové typy nádob/sběrů – kovy, oleje, … – mapka na webu města)

13) Typem nádoby pro zajištění vysoké míry účinnosti třídění, sledování potřebnosti počtu
svozů, estetické a funkční řešení a prověrka umístění separačních míst
14) Porovnávání s jinými městy a celostátními průměry
15) Přehodnocení smluv s podnikateli, kteří jsou zapojeni do systému svozu komunálního a tříděného odpadu – možný vyšší příjem od podnikatelů, riziko zatížení obecního systému o další dráže placené uložení na skládce.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů