Jindřichohradecká úzkokolejka kvůli havarijnímu stavu vůbec nemusí stihnout letní provoz

Oživování jindřichohradecké úzkokolejky pro letní sezónu narazilo na problémy s havarijním stavem dráhy. Očekávaný bezpečnostní certifikát Drážního úřadu nutný k zahájení přepravy cestujících nemusí být vydán dříve než úzkokolejka odstraní zjištěné výtky.

Řízení Drážního úřadu o vydání bezpečnostního certifikátu je přerušeno na žádost Správy úzkokolejných drah, která by měla být „trezorem na důležité dokumenty“ včetně nezbytných provozních povolení.

Řada nedostatků úzkokolejky zjištěných Drážním úřadem má sice jen formální charakter a mohou být napravena ve velmi krátké době.

Za nejzávažnější výtky je třeba považovat nesoulad Předpisu o provozování dráhy a organizování drážní dopravy s Prováděcím nařízením komise (EU) 2019/773, kdy dle Drážního úřadu bude nutné přepracování tohoto předpisu tak, aby byl v souladu s legislativou Evropské unie.

Dalším vážným problémem je předpis SUD-SB Systém bezpečnosti odkazuje na právní rámec přílohy I., nařízení 762, který se netýká provozovatele dráhy, ale dopravce.

Stejně tak je závažným nedostatek nedoložení platné prohlídky prováděcích revizí a zkoušek na pevných
elektrických zařízeních (návěstidla, výstražná zařízení apod.), kdy již nejspíš nemůže platit dřívější argument o tom, že tato zařízení jsou bez proudu.

Pokračuje prověřování technického stavu drah, čehož se týkal i státní dozor konaný ze strany Drážního úřadu ve dnech 22. až 26. 4. 2024. Vyhotovení protokolu z tohoto dozoru se očekává přibližně
na konci května.

Očekávají se další výtky, tentokrát k technickému stavu drah. I v tomto směru bude třeba nedostatky odstranit v určené lhůtě, jejíž délku zatím nelze určit, jinak nebude moci být požadované osvědčení o bezpečnosti regionální dráhy vůbec (a to ani podmíněně) vydáno.

Následovat bude čtrnácti denní lhůta pro podání případných námitek proti protokolu Drážního úřadu a poté bude Správa úzkokolejných drah usnesením Drážního úřadu vyzvána k odstranění i identifikovaných nedostatků.

Závěrem Drážní úřad naznačil, že informace o nedostatcích v podané žádosti nemohou být pro představitele úzkokolejky neznámé či překvapivé, neboť té byly sděleny nejpozději dne 7. 5. 2024. Tehdy proběhlo jednání mezi Drážním úřadem a Správou úzkokolejných drah . Zároveň Drážní úřad potvrdil, že již k datu 7. 5. 2024 Správa úzkokolejných drah sama od podání žádosti Drážnímu úřadu opravila některé nejpalčivější (sic toliko formální) nesrovnalosti či nepřesnosti.

Soud by sice mohl poskytnout autorovi reorganizačního plánu Janu Kyselovi další čtyři měsíce času, nelze ale odhadnout časovou náročnost nápravy všech vytýkaných nedostatků.

Bez certifikátu Drážního úřadu se úzkokolejka nedostane k finančním prostředkům Státního fondu dopravní infrastruktury (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů