„Koncept Housing First funguje a proto bojujeme o jeho pokračování,“ říkají realizátoři projektu

Dvouleté testování konceptu Housing First v Jihlavě mělo skončit 30. září. Díky úsporám se však bude prodlužovat do 30. listopadu. V Jihlavě se v rámci ukončení testování uskutečnila 30. září a 1. října konference pro odbornou veřejnost.

Konference HF

Rozdíl mezi standardním poskytováním sociálního bydlení a konceptem Housing First je především poskytování komplexní podpory vzhledem k individuálním potřebám zabydlených domácností skládajících se z rodin či jednotlivců v bytové nouzi – tedy intenzivní sociální podpory včetně podpory vedoucí k finanční stabilizaci, např. pomoc s individuálním nastavením platby nájemného. V rámci dvouletého testování v Jihlavě bylo ubytováno celkem patnáct domácností, z původních 12 domácností si devět bydlení udrželo.

„Práce s domácnostmi v rámci Housing First je opravdu intenzivní a je potřeba znát a mít zmapované potřeby každého jednotlivce. Podle čísla zabydlení se však dá říci, že ta práce má smysl a projekt byl v Jihlavě úspěšný. Tři zbylé domácnosti, které se z bytů odstěhovaly, k tomu měly buď zdravotní důvody, nebo nebyly připraveny samostatně bydlet,“ přiblížila sociální pracovnice Pavlína Kolářová z Oblastní charity Jihlava, která v rámci projektu zajišťovala terénní práce.

Další, kdo s městem na projektu spolupracoval, byla Platforma pro sociální bydlení, která nechyběla ani u realizace projektu v Brně. Jejím hlavním úkolem bylo přinést do krajského města Vysočiny potřebné know-how a v rámci registračního týdne, který proběhl v prosinci roku 2019, zajistit zmapování domácností v bytové nouzi, při kterém byly vytipovány a následně i vylosovány domácnosti, které se do projektu zapojily.

„V Jihlavě je jiné prostředí než v Brně a pro nás to také byla cenná zkušenost. V menším městě se všichni znají, a když člověk přichází do domu, tak má mnohem větší obavy z toho, jak jej ostatní přijmou. Zároveň má Jihlava menší bytový fond, bylo tedy dobré, že je zadavatelem samo město a my měli možnost komunikovat i s majetkovým odborem a vyčlenit byty na strategických místech, většinou rozmístěné po celém území města, aby nevznikaly další odloučené lokality,“ uvedl Jan Milota, poradce pro Jihlavu z Platformy pro sociální bydlení.

Dvouleté testování konceptu Housing First v Jihlavě vyvrcholilo dvoudenní konferencí pro odbornou veřejnost, kde byla kromě výsledků testování představena také vize budoucnosti sociálního bydlení ve městě. Ta je zatížena zejména nedostatkem sociálních pracovníků, nejisté je také financování samotného konceptu Housing First.

„Realizace projektu nám ukázala, že koncept Housing First je v našem prostředí funkční. Proto jsme ho prodloužili o dva měsíce, které zafinancujeme z nevyužitých projektových peněz, a dále vyjednáváme s krajem o podpoře pro překlenovací období roku 2022. Po tomto období bychom navázali novým projektem financovaným z dotačních peněz EU, přičemž podíl města bude s největší pravděpodobností 10 procent. V případě, že podporu nezískáme, stávajících 12 domácností přejde do režimu tzv. sociálního bydlení, kde není dostupná intenzivní podpora, s čímž souvisí zvýšení pravděpodobnosti rizikových scénářů u jednotlivých domácností,“ uvedl uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Projekt Testování konceptu Housing First v Jihlavě stál necelé čtyři miliony korun, na financování se však město podílelo pouze pěti procenty. 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů