Kraj Vysočina chyboval u přípravy JV-obchvatu Jihlavy

Příprava stavby jihovýchodního obchvatu města Jihlavy narazila na další komplikaci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal úřední rozhodnutí ve kterém konstatoval, že Kraj Vysočina jako zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti, když učinil závěr o splnění podmínek technické kvalifikace vybraným dodavatelem (Metrostav Infrastructure), aniž by disponoval dostatečně průkaznými podklady.

Metrostav Infrastructure dodavatelem obchvatu Jihlavy, část JIH | Dopravní  noviny

„Úřad proto zrušil úkon zadavatele spočívající ve výběru dodavatele Metrostav Infrastructure a.s. a všechny následující úkony provedené v zadávacím řízení,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu není pravomocné a může být proti němu podán rozklad, lhůta pro jeho podání končí přibližně se závěrem roku.

Už v červenci se firma Metrostav Infrastructure netajila na sociálních sítích radostí z úspěchu ve veřejné soutěži.“ Díky našim zkušenostem a know-how jsme opětovně dokázali investorovi nabídnout nejvýhodnější nabídku🔝 Zakázka se již jednou soutěžila, vyhráli jsme ji a díky napadnutí ze strany konkurence ji byl nucen investor zrušit. Nyní jsme uspěli podruhé!,“ chlubil se Metrostav Infrastructure na sociálních sítích.

Rada Kraje Vysočina rozhodla na jaře o zahájení veřejné zakázky na stavbu II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH. Se zahájením stavebních prací se počítalo na podzim 2021, dokončení na konci léta 2023

Zhotovitele stavebních prací zahrnující celý jihovýchodní obchvat, tedy včetně propojení silnic II/405 a II/602, začal kraj soutěžit již v květnu 2020. Z důvodu výrazné časové prodlevy kvůli opakovaným námitkám uchazečů a následnému podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však bylo nezbytné veřejnou zakázku zrušit.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na jižní část obchvatu je podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Miroslava Houšky zhruba 550 miliónů korun včetně DPH. Kraj Vysočina počítá se spolufinancováním projektu II/602 Jihlava – JV obchvat z Integrovaného regionálního operačního programu, ze kterého má přislíbenu dotaci ve výši 307 miliónů korun.

„V rámci trasy jižní části obchvatu je navržen stoupací pruh v úseku s dlouhým stoupáním o délce téměř 1,4 km. Součástí obchvatu je i řešení odvodnění a kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Projekt počítá se stavbou dvou okružních křižovatek, dvou stykových křižovatek a dvou mimoúrovňových křížení. Zásadní bude realizace šesti mostů. Na mostním objektu přes řeku Jihlavu bude osazeno zábradlí s protihlukovou výplní, které bude navazovat na protihlukovou stěnu. Další protihluková stěna v délce cca 250 m bude chránit oblast u Pístova,“ popisuje projektované objekty Miroslav Houška.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů