Kraj Vysočina hledá dalšího partnera pro zahraniční družbu

Kraj Vysočina udržuje v porovnání s ostatními kraji České republiky poměrně nízký počet partnerství se zahraničními regiony, ovšem usiluje o stálý rozvoj těchto partnerství a jejich konkrétní naplňování přímo v činnosti subjektů či občanů, kterých se dotýká.

Mezinárodní aktivity nevede pouze na úrovni region-region, ale podporuje aktivitu různých osob a subjektů, které do spolupráce vstupují zespodu na základě vlastního zájmu a obohacují ji o nová témata. Takto se zapojují nejen například příspěvkové organizace Kraje Vysočina, ale fakticky je možno zapojit jakýkoli typ organizace. Záměrem je, aby aktivity byly spíše dlouhodobé a bylo možné z nich čerpat více propojených benefitů.

Kromě bilaterálních partnerství je Kraj Vysočina i členem meziregionálních organizací, zejména geograficky uceleného Evropského regionu Dunaj Vltava. Výše uvedené nebrání existenci další spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery, a to nejen na úrovni regionů, zejména v dílčích oblastech, naopak ji mnohdy velmi úspěšně doplňuje. Zejména díky členství v EU je umožněna spolupráce mezi regiony napříč Evropou, a to především v oblasti konkrétních cílů a projektů. Právě dvojstranné oficiální partnerství však má tu výhodu, že umožňuje vytvoření víceúrovňové struktury kontaktů, která přináší nové příležitosti.

Součástí těchto partnerství jsou politické kontakty, které dávají spolupráci důležité impulzy a usnadňují její prohlubování. Platná oficiální partnerská smlouva je podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi spolková země Dolní Rakousko (od roku 2002), region Grand Est ve Francii (dříve region Champagne Ardenne, od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj na Slovensku (od roku 2006).

Další dva partnerské regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008) a Minská oblast Běloruska (od roku 2014), s níž byly aktivity v roce 2021 rozhodnutím samosprávných orgánů Kraje Vysočina pozastaveny. V minulosti měl Kraj Vysočina podepsané smlouvy o spolupráci také s italským regionem Friuli Venezia Giulia (2006–2010) a čínskou provincií Hubei (2014–2021). Spolupráce s italským regionem byla oficiálně ukončena, neboť během doby trvání smlouvy nedošlo prakticky k naplnění jejího obsahu. Přesto určité kontakty přetrvaly i v následujících letech a uskutečnilo se několik pokusů o znovunavázání spolupráce včetně jednání vedených na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně i návštěvy prezidenta regionu Friuli Venezia Giulia na Vysočině v roce 2018, ovšem zejména z důvodu absence aktivity na italské straně žádný z těchto pokusů neuspěl.

Pro rozvoj budoucí družby s Finskem mluví především kontakty s městem Tampere (cca 250 tisíc obyvatel), které je centrem provincie Pirkanmaa (užívaný anglický název je Tampere Region), které se odehrávají zejména v oblasti školství, mládeže a sportu. V průběhu let přinesly již mnoho společných projektů ve školství, často iniciovaných a vedených odborem školství, mládeže a sportu a příspěvkovou organizací Vysočina Education. Od roku 2011 se konaly letní Mezinárodní hokejové školy, později Mezinárodní sportovní školy, střídavě v Tampere a na Vysočině. Do vzdělávacích projektů a mobilit pedagogů byla zapojena řada vysočinských středních škol, některé udržují své kontakty v Tampere navázané díky těmto projektům.

Nedošlo však k uzavření oficiální smlouvy s městem Tampere ani regionem Pirkanmaa ani k rozvinutí spolupráce do dalších oblastí. V roce 2010 se uskutečnila cesta na oficiální úrovni do Tampere, jejíž součástí bylo jednání s představiteli tamního regionu. Zájem Kraje Vysočina o navázání oficiálního partnerství byl představitelům města Tampere formálně adresován, ale v roce 2012 starosta Tampere odmítl podpis oficiální smlouvy s poukazem na to, že Tampere je otevřeno mezinárodním kontaktům a projektům (má již 18 partnerských měst a je členem řady organizací), neuzavírá ale již nové dohody. Nebrání se však konkrétní spolupráci na společných projektech, což praxe prokázala. Nevýhodou pro partnerství s finským subjektem samosprávy je odlišný finský systém,
v němž finské kraje mají výrazně slabší postavení z hlediska kompetencí než české kraje. Kompetenčně odpovídají našim regionům ve Finsku spíše města. Regionální rady nejsou přímo voleny, ale sestaveny ze zástupů místních samospráv.

Další možností zahraniční družební spolupráce je Estonsko. V Estonsku (celkem 1,2 milionu obyvatel) chybí stejně jako ve Finsku regionální úroveň samosprávy. Místní samospráva je tvořena obcemi, které se dělí na 15 městských a 64 venkovských municipalit. Tyto municipality ovšem mají řadu funkcí a kompetencí, které odpovídají našim krajům, což by mohlo umožnit konkrétní spolupráci v řadě témat.

Poslední zvažovanou možností družební spolupráce je některý z regionů v Německu. Síť vzájemných vztahů organizací v Kraji Vysočina s německými subjekty je velmi významná, zejména proto, že se jedná o nejdůležitější sousední stát (je to čtvrtá největší ekonomika na světě) a nejvýznamnějšího ekonomického partnera Česka. Hlavní jednotkou regionální samosprávy i s legislativními kompetencemi jsou v Německu spolkové země, které se dělí na vládní obvody (Regierungsbezirke, netýká se všech spolkových zemí), které nemají regionální samosprávu, a dále samosprávné zemské okresy (Landkreise). Zemské okresy mají přímo volený okresní sněm a zemského radu/radovou, který/á sněmu předsedá. Na meziregionální úrovni existují vazby především v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava, jehož členy jsou na německé straně části Svobodného státu Bavorsko, konkrétně vládní obvody Dolní Bavorsko a Horní Falc. Kromě toho Kraj Vysočina nikdy žádné trvalé bilaterální partnerství nenavázal, odlišně od měst v Kraji Vysočina, kdy řada měst na Vysočině udržuje partnerství s městy v Německu (např. Jihlava a Heidenheim an der Brenz ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, Třebíč a Oschatz v Sasku či Žďár nad Sázavou a Schmölln v Durynsku). Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu udržuje dobré kontakty se zastoupením spolkové země Sasko-Anhaltsko. Významné jsou vztahy některých středních škol na Vysočině se školami v Německu. Celkem 12 středních škol v Kraji Vysočina má partnerství se školou v Německu. Mezi jinými se jedná o Střední zdravotnickou školu Jihlava (OA, SZŠ a SOŠS Jihlava), která dlouhodobě spolupracuje s Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege Mutlangen, Gymnázium Jihlava a jeho přátelství s Gymnáziem Mikuláše Koperníka ve Weißenhornu či kontakty Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín a školy Zentrum für Gestaltung Ulm. Zajímavé na těchto zmíněných kontaktech je, že jsou všechny v centrální oblasti historického Švábska, dnes ve spolkových zemích Bavorsko a Bádensko-Württembersko, byť ostatní vysočinské školy mají partnery i v řadě jiných regionů Německa. Kontakt na město Weißenhorn mělo také Muzeum Vysočiny Třebíč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů