Krajští úředníci mají uvážlivěji používat rychlovarné konvice

Hospodářská správa Krajského úřadu Vysočiny připravila soubor doporučení pro úsporu energie v době energetické krize. Jedním z doporučení je neohřívat v rychlovarné konvici více vody, než je aktuálně potřeba.

V roce 2021 zaplatil Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace asi sto šedesát pět milionů korun, v roce 2022 to bude při stejné spotřebě kolem čtyři sta šedesát jedna milionů korun a odhad pro příští rok se pohybuje kolem miliardy korun.

Premium Photo | A person makes tea using boiling water from an electric  kettle in kitchen at home

Doporučená úsporná opatření pro krajské úředníky v době energetické krize:

  • vytápění budov – spotřeba energie pro vytápění budov tvoří 30 – 70 % nákladů spojených s provozem budovy. Je tedy nutné se dále zabývat nejen investičními opatřeními, ale i opatřeními v podobě správné regulace vytápění založené na pravidelném sledování a vyhodnocování naměřených teplot v budovách apod.
  • Ohřev teplé vody – teplá voda může tvořit až polovinu spotřeb energie v budově. Ohřev teplé vody je energeticky velice nákladný a je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému nastavení cirkulace teplé vody v čase v jednotlivých objektech. Úspor lze dále dosáhnout i pouhým uvážlivějším ohřevem vody např. v rychlovarných konvicích, tj. neohřívat větší množství, než které uživatel v daném okamžiku reálně spotřebuje.
  • Větrání v budovách – větrání v budovách vytváří cca 30 % dodatečnou spotřebu energie. Je proto nutné uživatelům připomenout principy správného větrání v budovách, kterými se minimalizují tepelné ztráty a možnosti vzniku plísní.
  • Osvětlení – dle druhu provozu může osvětlení tvořit 10 – 40 % spotřeby elektřiny. Instalace moderních osvětlovacích soustav může přinést rychlou a významnou úsporu energie. Ovšem obyčejným zhasínáním tam, kde v daném okamžiku není třeba svítit, lze docílit úspory energie ihned i bez investic.

Současné a budoucí ceny energií totiž budou mít výrazně negativní dopad do rozpočtového hospodaření kraje, a to jak v tomto roce, tak zejména v rocích následujících.

Při návrhu rozpočtu na rok 2023 musí Kraj Vysočina v příslušných kapitolách nárokovat finanční prostředky odpovídající predikovaným cenám energií. Investiční opatření by měly zohledňovat finanční možnosti kraje.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů